Sökning: "housing conditions"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden housing conditions.

 1. 1. Skötsamma Egnahemsägare : Bruksideal och paternalism i Hagfors Egnahemsförening 1935–1970

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bruksideal; Paternalism; Egnahem; Hagfors;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to research the homestead movement in Hagfors during the period 1935 to 1970. The work is based on the worker’s ideals such as the ideal of good character. That is – the model of being a sober, well behaved, educated person, which spread in the working class in Sweden during the end of the 19th century. LÄS MER

 2. 2. Praktisk tillämpning av klimatdeklarationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elsa Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; Boverket; LCA; produktionsuppföljning; klimatkalkyl; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Från och med 2022 ställer Boverket krav på att klimatpåverkan från nyproducerade byggnader ska redovisas uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Den s.k klimatdeklarationen utgår från livscyklisk metodik där produktskedet och byggproduktionsskedet omfattas. LÄS MER

 3. 3. Allmännyttans hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Boström; [2020]
  Nyckelord :Sveriges allmännytta; Kommunala bostadsbolag; Ekologisk hållbarhet; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt att beakta inom näringslivet, där fastighetsbranschen påverkar omvärlden genom sina betydande avtryck inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den svenska allmännyttan ska genomsyras av de tre hållbarhetsdimensionerna och förutsätts integrera det i daglig som långsiktig verksamhet, där förvaltning ska ske utefter bästa möjliga förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 5. 5. Beyond a Roof and Walls: Gaps and Challenges in Providing Adequate Housing for Refugees in Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Asha Manori Sri Nissanka; [2020]
  Nyckelord :Refugees; Settlement Act; Malmö; Housing market; Adequate housing;

  Sammanfattning : This study attempts to analyse urban housing issues and their effects on providing adequate housing for refugees, using Malmö as a case study. The content analysis adopted here uses a combination of semi-structured interviews with relevant government officers, and reports published by government agencies and international institutions as sources of information. LÄS MER