Sökning: "housing maintenance"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden housing maintenance.

 1. 1. Fönster - renovering eller byte : En miljö- och kostnadsanalys av alternativen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Lukas Wiese; [2019]
  Nyckelord :Fönster LCC LCA;

  Sammanfattning : This report examines different types of window renovation optionsfrom an environmental and economical standpoint, with the purpose towiden the decision basis of the housing cooperative Utsikten, which’sreal estate is the subject of investigation in this report, and toenable corresponding investigations of similar real estates throughthe creation of a simplified calculation tool. The investigatedscenarios in the report are, apart from the reference case, changingthe windows to three glass windows, installation of an internalinsulation window, and replacing the inner glass of the existingwindow to insulation glass. LÄS MER

 2. 2. Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar : och årsredovisningens roll samt utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Melin; Jonathan Berg; [2019]
  Nyckelord :Housing Cooperatives; Annual Report; Financial Analysis; Credit; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Finansiell Analys; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. LÄS MER

 3. 3. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Lea Zuna; [2019]
  Nyckelord :GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Sammanfattning : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. LÄS MER

 4. 4. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Flooding at Karlshamnsverket - Analysis and Recommendations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Daniel Wirtz; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Karlshamnsverket is a power plant located at the Baltic Sea in southern Sweden. Due to the coastal location this important infrastructure already experienced flooding in its basement in the past. LÄS MER