Sökning: "housing market"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade orden housing market.

 1. 1. Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Urbanization; Housing for young adults; Ytterviken; Circular economy; Hållbar utveckling; Urbanisering; Boende för unga; Ytterviken; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Personal Apartment Composting Bin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Yuan Shuai; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project aims to explore the possibilities of living sustainable lives in urban environments. I focus my project on food waste composting in apartments. I collected interviews about the problems people had with disposing of food waste in their apartments, and by searching the literature to select the most suitable composting ways. LÄS MER

 4. 4. COVID-19 and housing market effects from an Icelandic context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elsa Frisk; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Corona pandemic; restrictions; sales prices; transactions frequency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global emergency declared by the World Health Organization in early 2020 due to the outbreak of SARS-CoV-2 would later develop into a pandemic that has since affected global markets at large. Though its affects have been varied in nature and magnitude, housing markets in many countries have seen a boom since the initial outbreak. LÄS MER

 5. 5. Optimering av ombyggnationsprocessen : Med fokus på Standardisering och Eliminering av slöserier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jaber Mikari; [2022]
  Nyckelord :Renovation and Remodeling; Lean; Lean construction; Standardization; Byggproduktion; Standardisering; ROT-projekt;

  Sammanfattning : ROT-projekt allmänt är ganska återkommande i Sverige och utomlands. Till exempel spenderas drygt 38% av alla investeringar inom bostadsmarknaden på antingen renovering eller ombyggnation. LÄS MER