Sökning: "hovén"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet hovén.

 1. 1. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Sammanfattning : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. LÄS MER

 2. 2. Maurus Servius Honoratus, senantik kommentator till Aeneiden och hans metod, jämförd med en modern filologs (R.D. Williams)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Maria Natasja Hovén Rivnac; [2017]
  Nyckelord :undervisningsmetod; senantik språkundervisning; Vergiliuskommentar; grammaticus; Servius; grammatiker; exeges; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Maurus Servius Honoratus var en grammatiker och lärare som levde på 300-talet och in i 400-talet, i övergångstiden mellan antiken och den kristna eran. Hans kommentarer, framför allt till Vergilius’ Aeneid, är mycket kända och detta är det enda manuskript med kommentarer som bevarats helt intakt från denna tid. LÄS MER

 3. 3. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 4. 4. Barfota versus skodd : med fokus på den friska hästhoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva Johansson; [2017]
  Nyckelord :Häst; skodd; barfota; feral hästhov; Horse; shod; barefoot; feral horse hoof;

  Sammanfattning : Hoven utgör en väldigt liten del av hästen, men har en avgörande betydelse för dess hälsa och välmående. Det är viktigt att kunna utvärdera hur verkning och skoning påverkar hästens prestation och identifiera eventuell negativ stress på hoven och rörelseapparaten. LÄS MER

 5. 5. Cardiovascular markers during hyperinsulinemia in insulin resistant and insulin sensitive horses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Camilla Anger; [2017]
  Nyckelord :EHC; insulin resistance BCS; heart rate; blood pressure; hoof wall surface temperature;

  Sammanfattning : Background: Insulin is an important metabolic hormone that also has cardiovasculat effects. Insulin resistance is characterized by decreased tissue sensitivity to insulin, and is a part of two important endocrine diseases in horses, Equine Metabolic Syndrome and Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. LÄS MER