Sökning: "hovbensfraktur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hovbensfraktur.

  1. 1. En retrospektiv studie av hovbensfrakturer på svenska varmblodiga travhästar

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Liza Friberg; [2005]
    Nyckelord :häst; fraktur; hovbensfraktur; hovben; phalanx distalis; konservativ behandling; intern fixering; travhäst; P III;

    Sammanfattning : Records of P III fractures from 235 horses, 71 of them were standardbreds, treated at 3 major Swedish equine hospitals (Strömsholm, SLU and Mälaren hästklinik) between 1994 and 2004 were evaluated for information such as the patients age, sex, breed, type of fracture, affected leg, time and place of the injury, treatment and, if possible, result of treatment. For the standardbreds, result of treatment was also followed up through written correspondence with owners and by screening AB Trav och Galopp racing-results. LÄS MER