Sökning: "how business to business works"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade orden how business to business works.

 1. 1. Robotic Process Automation (RPA) i sjukvården: : En studie om effektivisering och dess påverkan för personal och patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Auvoja; Rasmus Sturesson; [2023]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Challenges; Opportunities; Implementation; Healthcare organizations; Digital Transformation; Hälso- och sjukvård; Administration; RPA; Automation;

  Sammanfattning : Dagens digitalisering ställer allt högre krav på verksamheter, då större datamängder behöver hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Att applicera digitala verktyg och tekniker inom verksamheter kan stödja effektivare datahantering samtidigt som mänskliga resurser frigörs. LÄS MER

 2. 2. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 3. 3. Organizational Culture in the New Normal - A Qualitative Case Study at Tele2

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Rönnberg; Pelle Sandlin; [2023]
  Nyckelord :Organizational Culture; Remote Work; New Normal; Socialization; Leadership;

  Sammanfattning : In the year 2020, the COVID-19 pandemic brought tremendous challenges for how organizations were to conduct their day-to-day business. A forced shift towards working remotely was necessary to prevent the virus' spread. The researchers wanted to investigate what remote work would entail for organizational culture. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Demographic Variables and Sustainability Awareness on Purchase Intention on Second-hand Clothing in Nigeria

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Bolarinwa Agboola Adeyemi; [2023]
  Nyckelord :Second-hand Clothing; Demographic Variables; Sustainability Awareness; Purchase Intention;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Background: Second-hand clothing has significantly continued to generate interest both in research and in the real world and emphasis ofexisting works revolve around history, motivations for buying and effect on the environment as well as the impact on the countries that these second-hand clothes are imported. Consumers’ demographics is expected to play a role in their intention to purchase certain goods including clothes and findings also revealed that people have begun to incorporate sustainability in their intention to purchase second-hand clothing. LÄS MER

 5. 5. Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Kundrespons : En kvantitativ studie om SMMA, Varumärkesassociation och Kundrespons på den svenska energidrycksmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Diös; Alexander Persson; [2023]
  Nyckelord :Social media marketing; social media; Social media marketing activities; trendiness; word-of-mouth; customization; interaction; entertainment; customer loyalty; brand preference; price premium; customer response; brand equity; brand association; Customer based brand equity; brand management; consumer purchase intention.; Marknadsföring i sociala medier; sociala medier; Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; trendighet; ord-av-mun; anpassning; interaktion; underhållning; kundlojalitet; varumärkespreferens; prispåslag; kundrespons; varumärkeskapital; varumärkesassociation; Kundbaserat varumärkeskapital; varumärkeshantering; konsumentköpavsikt;

  Sammanfattning : Titel: Hur marknadsföringsaktiviteter på sociala medier påverkar Varumärkesassociation och Kundrespons  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Författare: Alexander Persson & Thomas Diös Handledare: Katarina Arbin Datum: 2023 - januari Syfte: Sociala medier är en viktig kanal för företag att marknadsföra sig genom i dagens samhälle. Hur företag går tillväga i sin kommunikation på sociala medier är minst lika viktigt då det kan påverka kundens uppfattning och respons av varumärket, vilket kan vara avgörande för varumärkens framgång och överlevnad. LÄS MER