Sökning: "how we treat others"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden how we treat others.

 1. 1. En-sessionsbehandling med ERP vid OCD: en klinisk experimentell utvärdering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristin Solli Gegner; Emma Grahn; Jon Andersson Havemose; [2021]
  Nyckelord :OCD; ERP; en-sessionsbehandling; one session treatment; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this experimental study, we investigated how one-session treatment with exposure and response prevention (in vivo) works for individuals diagnosed with OCD according to DSM-5. The effectiveness of the one-session treatment ERP was compared with a control group who received psychoeducation in the form of reading a text on cognitive theory and emotion theory. LÄS MER

 2. 2. Att behandla traumarelaterad skam: En systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Olsson; Margaretha Norling; [2021]
  Nyckelord :traumarelaterad skam; trauma; PTSD; KBT; non-fear emotions; trauma-related shame; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en systematisk litteraturstudie genom att undersöka tio RCT-studier om traumarelaterad skam och PTSD. Syftet var att identifiera i vilken utsträckning KBT-behandlingar effektivt kan behandla skam relaterad till traumaincidenter, och även hur skam har behandlats i studier av traumabehandling. LÄS MER

 3. 3. Bemötande inom ambulanssjukvården : En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pollan Jämbring; Anja Ekblad; [2020]
  Nyckelord :ambulambulance nurse experience; treatment; how we treat others; ambulance care; ambulanssjuksköterskans upplevelse; bemötande; ambulanssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. "Dom säger att alla är lika värda, men ibland känns det som vissa är värda mer än andra" : En studie om afrosvenska vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av bemötande och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Heed; Yrsa Rasmussen Sporre; [2020]
  Nyckelord :intercultural pedagogy; afrophobia anti-blackness; inclusion; diversity; preschool; interkulturell pedagogik; afrofobi; inkludering; mångfald; förskola;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the perception and experience of treatment and inclusion that Afroswedish parents have of the Swedish preschool. There are a few similar studies on the subject, but they are either coming in from another perspective or are focused on the theoretical aspect of the matter. LÄS MER

 5. 5. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER