Sökning: "html"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet html.

 1. 1. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 2. 2. Webbutik Second Hand Shop

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Barbro Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Webbutik; mobile first; designprocess; WAI; databas; formulär.;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver det självständiga arbetet med att skapa en webbutik för en second hand butik där klädesplagg visas upp till försäljning. Projektets syfte är att författaren tillsammans med handledaren på den webbaserade tidskriften Illegal Ground ska utveckla en webbplats som lätt kan administreras från ett administratörsgränssnitt samt att vara lätt tillgängligt för kunden/besökaren. LÄS MER

 3. 3. Visualization of tabular data on mobile devices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sophia Caspár; [2018]
  Nyckelord :Tabular data; Mobile; Vizualization; CSS; Table; Prolog; JavaScript; HTML; User Experience; Responsive table solution; HCI; UX; RWD; Responsive; Decision making; Rule based system; Golang; Golog; User test;

  Sammanfattning : This thesis evaluates various ways of displaying tabular data on mobile devices using different responsive table solutions. It also presents a tool to help web developers and designers in the process of choosing and implementing a suitable table approach. LÄS MER

 4. 4. Design av dynamisk kundtjänstsida

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Wallin; Erik Avetisyan; Olle Djerf; [2018]
  Nyckelord :Webbdesign; FAQ; kundtjänst;

  Sammanfattning : Målet var att designa en demo till en modulär och dynamisk kundtjänstsida. Denna sida skulle lätt kunna skalas, byggas på och kopplas till andra system. Lite mer konkret så designas en hemsida åt apoteket Kronan, på uppdrag av Connectel. LÄS MER

 5. 5. Hur ser säkerheten ut? : En bättre IT-miljö för alla små verksamheter

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Grenholm; [2018]
  Nyckelord :Information Security; Network Security; Small business; Python3; Web Server.; Informationssäkerhet; Nätverssäkerhet; små verksamheter; enskilda firmor; Python3; webbserver.;

  Sammanfattning : Examensarbete ”hur ser säkerheten ut” valdes på ett eget initiativ då jag upplever att det finns ett stort behov av att engagera verksamheter att lära sig mer om hur information och nätverk ska hanteras på ett säkerhet sätt. Genom en kvantitetundersökning bland verksamheter kunde en kartläggning göras av hur verksamheterna hanterar sin information och nätverksmiljö. LÄS MER