Sökning: "hud eksem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hud eksem.

 1. 1. Mammors upplevelse att ha ett barn med atopiskt eksem och deras upplevelse av stöd från BVC-sköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Andersson; [2014]
  Nyckelord :atopisk dermatit; barn; familj; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökning har skett av atopiska eksem, hösnuva och astma i slutet av 1900-talet, sjukdomarna har klassats som ett folkhälsoproblem. Det går inte att bota atopiska eksem, förebyggande behandling mot torr hud och klåda är mest effektiva sättet att hantera sjukdomen och lindra den. LÄS MER

 2. 2. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Angelica Lind; [2010]
  Nyckelord :kompletteringsfoder; hälsopåstående; foderleverantörer; lagstiftning;

  Sammanfattning : Foder utgör grunden för att säkerställa djurens välmående och hälsa och för att de ska kunna prestera vad vi som djurägare förväntar oss av våra djur oavsett om de är produktionsdjur (till exempel hästar) eller sällskapsdjur. Foderlagstiftningen är ett viktigt område och i detta arbete ligger fokus på EU:s nya märkningsförordning som trädde i kraft i september 2010 (Förordning (EG) 767/2009). LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan kontakturtikaria och eksem?: Hur utredes detta bäst?

  L3-uppsats,

  Författare :Alexandra Papadopoulou; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Kontakturtikaria är en typ I reaktion medan kontaktallergiskt eksem är en typ IV reaktion. Detta gör att det teoretiskt är svårt att förklara det samband mellan kontakturtikaria och eksem som ibland beskrives i kliniken av patienter och läkare. LÄS MER

 4. 4. Quality of life among patients with atopic eczema

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Gunilla Andersson; Suzan Lidsten; [2009]
  Nyckelord :atopic dermatitis; eczema; literature study; patient education; quality of life;

  Sammanfattning : Atopiskt eksem kännetecknas av en torr hud med hudsprickor som ger en svår klåda. Behandlingen går ut på att identifiera, minimera och eliminera faktorer som är utlösande och försämrande. Mjukgörande medel används dagligen för att före-bygga uppkomsten av nytt eksem. LÄS MER

 5. 5. A genetic study of summer eczema in Icelandic horses

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Louise Lindberg; [2006]
  Nyckelord :horses; genetics; heritability; culicoides; summer eczema; insect hypersensitivity;

  Sammanfattning : Several horse breeds around the world have shown sensitivity to biting insects. The horses seem to be particularly sensitive to certain species of the genus Culicoides. The main reaction to the insects' bites is itchiness and some horses itch until wounds appear. LÄS MER