Sökning: "hud mot hud och amning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hud mot hud och amning.

 1. 1. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av vården i samband med graviditet och barnafödande för kvinnor med diabetes : En journalgranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Arezou Rasoulzadeh; Zeinab Nazari; [2016]
  Nyckelord :Breastfeeding; diabetes care; management; midwifery care; pregnancy; Amning; barnmorska; diabetesvård; graviditet; sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Diabetes är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna i världen. I samband med att sjukdomen blir vanligare, blir också barnmorskans möten med kvinnor som lider av sjukdomen fler och god kompetens inom området är nödvändig. LÄS MER

 4. 4. Parent’s experiences of feeding their preterm infant in Neonatal Units in Sweden. : Ethnographic design

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Malin Berglund; Frida Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Experience; Parents; Factors; Bonding; Neonatal Care; Upplevelser; Föräldrar; Faktorer; Anknytning; Neonatalvård;

  Sammanfattning : Introduction: Studies have shown that having a preterm infant may cause stress and powerlessness for parents. It is important to support parents around the feeding situation, and that the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) has appropriate space and place to help the family to bond to each other. LÄS MER

 5. 5. Neonatalsjuksköterskors erfarenheter av att bedriva och utveckla känguruvård. : En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, ; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Burmeister; Nia Lindström; [2016]
  Nyckelord :Anknytning; familjecentrerad vård; känguruvård; neonatalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Känguruvård (KV) är en evidensbaserad vårdmetod, inom familjecentrerad neonatalvård, vars syfte är att stödja tidig anknytning och öka föräldrars delaktighet genom hud-mot-hudkontakt mellan barn och förälder. KV bör, med uppmuntran från personalen, inledas så tidigt som möjligt efter födelsen och tillämpas i den utsträckning det är möjligt. LÄS MER