Sökning: "hud-mot-hud"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet hud-mot-hud.

 1. 1. Kängurumetoden : Föräldrars upplevelser av dess magnifika verkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felicia Johnsson; Pernilla Linderoth; [2019]
  Nyckelord :kängurumetoden; föräldrars upplevelser; barn; hud mot hud; hälsa; delaktighet;

  Sammanfattning : Kängurumetoden är idag en relativt okänd metod trots att den funnits sedan en tid tillbaka. På en neonatalavdelning behandlas barn som är födda för tidigt och sjuka fullgångna barn. Det är på dessa avdelningar som kängurumetoden används. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 3. 3. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSER AV ATT VÅRA SITT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN HUD MOT HUD - EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Berg Borglin; Nasima Zadran; [2019]
  Nyckelord :anknytning; Föräldrar; Neonatalvård; Omvårdnad; Prematur; Sjuksköterska; Tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud mot hudkontakt är nödvändigt för att främja närhet och anknytning hos det prematurt födda barnet samt förstärker föräldrarollen. Syfte: Syftet med studien var att belysa män och kvinnors, dvs föräldrar till för tidigt födda barn och deras upplevelser av att använda metoden hud mot hud. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av at vårda kvinnor på BB som har sitt barn på neonatalvårdsavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmina Dzanic; Jasmine Zakraoui; [2018-07-10]
  Nyckelord :Barnmorska; erfarenheter; BB vård; nyfödd; moderskap; neonatalvård;

  Sammanfattning : Background: Mother and child should not be separated after childbirth, they should preferably have skin to skin contact as it has several positive effects for the child's health and several positive effects for the mother's recovery. Since rooming-in is not conducted at all hospitals in Sweden, the mother who just gave birth may need to go between two care departments to receive postpartum care but also to be with her child who is enrolled in the neonatal care department. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER