Sökning: "hud-mot-hud"

Visar resultat 16 - 20 av 25 uppsatser innehållade ordet hud-mot-hud.

 1. 16. Effekten av sockerlösning i smärtlindrande syfte till nyfödda : En litteratudstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Ringman; [2015]
  Nyckelord :Sucrose; Glucose; Infant Newborn; Analgesia; Analgesics; Effekt; Sockerlösning; nyfödda barnet; smärta; procedurer; komplement;

  Sammanfattning : Nyfödda barn som är kroniskt eller tillfälligt sjuka upplever multipla invasiva och vävnadsskadande procedurer på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Smärtsamma procedurer är en risk för hjärnskador hos den nyfödde. LÄS MER

 2. 17. Nyförlösta mammors upplevelser av tillfällig separation från sitt nyfödda barn.

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hultman; Heben Mesgon; [2014-01-27]
  Nyckelord :Nybliven mamma; avancerat omhändertagande av nyfött barn; hud mot hud; anknytning; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys; Emergent mother; advanced care of newborn baby; skin to skin; attachment; ; midwife; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föda barn är en av de mest betydelsefulla händelserna i en kvinnas liv. Direkt efter förlossningen sker den första interaktionen mellan mamma och barn. Om barnet behöver avancerat omhändertagande bryts den första interaktionen. LÄS MER

 3. 18. Känguruvård av extremt för tidigt födda barn : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Norling; Marie Lindvall; [2014]
  Nyckelord :Kangaroo-Mother Care Method; KMC; Extremely premature infants; Kangaroo-Mother Care Onset; Preterm Nursing; Neonatal Nursing; Attachment Theory; Bonding; Sweden; Kängurumetoden; Känguruvård; Extremt för tidigt född; Kängurudebut; Omvårdnad; Anknytning; Neonatal omvårdnad; Sverige;

  Sammanfattning : Syfte.Undersöka användningen av kängurumetoden hos extremt för tidigt födda barn.Bakgrund.Kängurumetoden (KM) är en evidensbaserad metod som innebär att barnet bärs hud mot hud på förälderns bröst i upprätt ställning. LÄS MER

 4. 19. Personalens inställning till och tillämpning av kängurumetoden på nyföddhetsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Margurite Wrangå; Isabél Ahoka Röme; [2013]
  Nyckelord :Kängurumetoden; hud mot hud; familjecentrerad vård; anknytning; amning; fullgångna friska barn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Närhet beskrivs som ett basalt biologisk behov för det nyfödda barnet och kängurumetoden betonar detta samspel mellan förälder och barn. Tiden som personalen har att interagera med föräldrar på nyföddhetsavdelning är kort och vad de väljer att förmedla till familjen är därför viktigt. LÄS MER

 5. 20. En litteraturstudie över kängurumetodens påverkan på prematura barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Agnes Ivarsgård; Linnea Persson; [2012]
  Nyckelord :Kängurumetoden; låg födelsevikt; omvårdnad; prematur; påverkan.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kängurumetoden, kangaroo care (KC) som innebär att barnet ligger hud-mot-hud med sin förälder eller anhörig, används i nästan hela Skandinavien sedan tidigt 1990-tal. Kängurumetoden har även använts på prematura barn och barn med låg födelsevikt som en viktig del i behandlingen. LÄS MER