Sökning: "huddle"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet huddle.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Intern kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning : En fallstudie om acceptans och förståelse på operativ nivå i ett gruvföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Karlsson; Melinda Wixner; [2020]
  Nyckelord :Daily visual control; huddle; communication; production targets; understanding; acceptance.; Daglig visuell styrning; pulsmöte; kommunikation; produktionsmål; förståelse; acceptans.;

  Sammanfattning : Det finns många tidigare studier om hur kommunikation sker mellan strategisk och taktisk nivå samt problematiken med kommunikationen. Många studier visar att informationsspridning påverkar om en organisations mål kan uppnås och att acceptans och förståelse för informationen är viktigt för att det ska vara möjligt, däremot kan det skilja sig i olika typer av arbetsgrupper. LÄS MER

 3. 3. Administrativ personals upplevelse av pulsmöte inom hälso- och sjukvård : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Holm; Emma Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :pulsmöte; huddle; lean; arbetsmiljö; administrativ personal; visualisering; kommunikation;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean -organisationen kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. LÄS MER

 4. 4. Determining cattle pasture utilization using GPS-collars

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sanna Kjellqvist; [2008]
  Nyckelord :GPS; GPS-collars; cattle; utilization; pasture;

  Sammanfattning : This study was conducted in Jaboticabal, Brazil, on Nelore cattle. Three heifers on the same pasture were equipped with GPS-collars registering position and activity, allowing us to calculate distance to the other collars and distance to the water source. After one week the GPS-collars were taken of and put on three heifers on another pasture. LÄS MER