Sökning: "hugo johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hugo johansson.

 1. 1. The process of product development in small agricultural firms : a multiple case study of Swedish lamb producers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hugo Hultin; Simon Johansson; [2020]
  Nyckelord :agricultural sector; farmers; gotland; new food product development; new product development; NPD process; Sheep farmers; small firms;

  Sammanfattning : This study provides a better understanding of small-scale farmers New Product Development (NPD) processes, what activities farmers undertake within and how they work with NPD processes. NPD plays a crucial role in creating and maintaining competitiveness in many industries and its importance has grown over the years due to changing market conditions, also in the agricultural sector. LÄS MER

 2. 2. Postcolonial Identity in Ireland: Hybridity, Third Space, and the Uncanny : in Hugo Hamilton’s THE SPECKLED PEOPLE A Memoir of a Half-Irish Childhood and THE SAILOR IN THE WARDROBE

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Postcolonialism; Identity; Ireland; Hybridity; Third Space; The Uncanny; Homi K. Bhabha; Hugo Hamilton;

  Sammanfattning : This essay explores and investigates post-colonial identity in Ireland in Hugo Hamilton’s The Speckled People: A Memoir of a Half-Irish Childhood (2003) and The Sailor in the Wardrobe (2006). Relying primarily on Homi K. LÄS MER

 3. 3. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 4. 4. Musikens påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kim Johansson; Hugo Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Music in games; Ethics; Wargames; Kanban; Scrum; Musik i spel; Etik; Krigsspel; Kanban; Scrum;

  Sammanfattning : Musik i spel gör det möjligt för skaparna av spelet att använda ytterligare ett medium för att påverka spelaren. Precis som i film används musiken för att förstärka upplevelsen, vilket gör valet av musik en viktig faktor. Vi har i vårt kandidatarbete undersökt hur valet av musik kan påverka spelaren, med fokus på etik. LÄS MER

 5. 5. Recitation och sång : en väg mot större interpretationsfrihet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2018]
  Nyckelord :klassisk sång; Wolf Hugo; interpretation; lied; sång;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att svara på frågeställningen: Hur kan recitation användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? Grunden för undersökningen bygger på fyra lektionstillfällen i recitation tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. Jag arbetar med dikten Kennst du das Land av J. LÄS MER