Sökning: "hulling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet hulling.

 1. 1. The use of management control systems for enabling users to assess the trustworthiness of actors on platforms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Hulling; Lisa Wahlberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :Platform organisations; Trustworthiness; Management control systems; Firm boundary-spanning;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Controlling Social Sustainability –a study of the relation between motivations for social sustainability and management control systems in the real estate sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Hulling; Louise Wendel; [2016-08-11]
  Nyckelord :Management control systems; sustainability; social sustainability; motivations in adopting decisions; real estate sector;

  Sammanfattning : There is a growing consensus that sustainability must be part of future activities. Previous research indicates that the use of management control systems can push organisations in the direction of sustainability. LÄS MER

 3. 3. Ett konstant fokus på mat : - En litteraturstudie om hur det är att leva med Anorexia Nervosa

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Andersson; Johanna Hulling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ABC-transportörers betydelse för resistensutvecklingen mot anthelmintika hos nematoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linda Hulling; [2013]
  Nyckelord :Ivermektin; ABC-transportörer; P-gp; reversering; resistens; inhibering; nematoder;

  Sammanfattning : Parasiter som utvecklat resistens mot maskmedel (anthelmintika) är ett utbrett problem över hela världen. De preparat som används idag har funnits länge på marknaden och endast ett fåtal nya preparat finns under utveckling. LÄS MER

 5. 5. Temperaturmätning i skärande bearbetning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för industriell produktion

  Författare :Ulf Hulling; [2011]
  Nyckelord :Temperaturmätning; IR; Skärande bearbetning;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 15 hp på C-nivå utfört vid Högskolan Väst. Arbetets första del bestod av en litteraturstudie och undersökning av befintliga temperaturmätningssystem som används i skärande bearbetning. LÄS MER