Sökning: "human resource development"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden human resource development.

 1. 1. DEVELOPING ORGANIZATIONAL DYNAMIC CAPABILITIES IN PROJECT-BASED INTEGRATED SOLUTION : A Study of Servitization in Chinese Water Treatment Industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hong Xiang Shao; [2019]
  Nyckelord :Performance; Dynamic Capabilities; Micro-foundations; Mechanisms; Project-based integrated solution; Project Manager; Service Providers; Service Co-creators;

  Sammanfattning : Manufacturing firms seeking to create and extend competitive advantage are striving to include more services into their offerings. Meanwhile, there are research gaps such as how frontline service providers influence organizational dynamic capabilities and how organizational dynamic capabilities can be developed in servitization need to be systematically studied and explicitly explained. LÄS MER

 2. 2. A comparative study of manually and remote-controlled valves in Dar es Salaam : Efficiency of remote-controlled water valves in water supply systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Viktor Nilsson; Ola Serck; [2019]
  Nyckelord :Challenge Definition Education CDE ; Dar es Salaam; valve control; water distribution;

  Sammanfattning : Water is an essential resource for basic human survival, but today several cities and people lack access to both reliable and clean water. Dar es Salaam in Tanzania is undergoing a rapid population growth and need to improve their current water delivery system in order to provide water to the city’s inhabitants. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 4. 4. Rekrytera, utveckla & behålla : Hur kan arbetet med kompetensförsörjning se ut i offentlig sektor?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Paulina Persson; Wirkensjö Simon; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; developement; Human resource management; human resource development;

  Sammanfattning : I en värld som ständigt förändras och utvecklas kan det finnas ett pågående tryck hos organisationer att behålla värdefull kunskap men även att identifiera var kunskap saknas och åtgärda detta. Arbetet med detta hos organisationer kallas ofta för ”kompetensförsörjning”. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER