Sökning: "human resource management"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade orden human resource management.

 1. 1. Godlike Views Of Human Capital : A Qualitative Case Study of Different Internal Stakeholder Views of Human Capital within an Esport Organization

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Johnson; Filip Norman; [2021]
  Nyckelord :Esport; Esport Organization; Player; Human Capital Theory; Human Resource Development; Legitimacy Theory; Investment; Development; Assessment; Treatment.;

  Sammanfattning : The esport industry is growing, and it is growing fast. Research suggests that the phenomenon of esport poses a great opportunity to research the development and assessment of human expertise in our modern digitized society. LÄS MER

 2. 2. Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Reeta Maqadesi; [2021]
  Nyckelord :behavior; food waste; knowledge; Södertälje municipality; video-based communication; will; beteende; kunskap; matavfall; Södertälje kommun; videobaserad kommunikation;

  Sammanfattning : Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. LÄS MER

 3. 3. En attraktiv arbetsgivare : En kvalitativ studie om vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt personalvetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Melisa Karisik; Marielle Lindesvik Warma; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; attraktiv arbetsgivare; generation Y; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att få en djupare förståelse för vilka kriterier som gör en arbetsgivare attraktiv för personalvetare. Eftersom humankapitalet är viktigare än någonsin måste arbetsgivare kunna både attrahera och behålla bra anställda, och detta är något som många arbetsgivare arbetar med. LÄS MER

 4. 4. Competence Development and HR in an SME Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bergström; Tobias Sköld; [2021]
  Nyckelord :Competence development; Small- and medium-sized enterprises; SME; Workplace learning; Talent management; Human Resource Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : There are over 1.1 million small- or medium-sized enterprises (SMEs) in Sweden. But even if they have a significant impact on both the country’s economy as well as creating a majority of all Swedish jobs, the current research within competence development has in large, overlooked SMEs. LÄS MER

 5. 5. Jakten på den ultimata stabsstrukturen : En kvalitativ studie om två olika militära stabsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Rydbeck; Rickard Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; organisationsteori; stabsstruktur;

  Sammanfattning : Jakten på den ultimata stabsstrukturen är en kvalitativ och induktiv studie som undersöker fenomenet att flera staber i Försvarsmakten lämnar Nato-modellen som struktur för att indela sin stab. Namnet på uppsatsen är inspirerad av ett citat som vi fick från en av våra respondenter. LÄS MER