Sökning: "human resource"

Visar resultat 1 - 5 av 1081 uppsatser innehållade orden human resource.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abir Alawieh; Ellie Azimi; [2021-05-26]
  Nyckelord :socialt arbete; chefskap; kommunal äldreomsorg; konflikthantering; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 3. 3. Established forest firefighting techniques: A qualitative review of practices among the Swedish fire services.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muhammad Humza Khan; [2021]
  Nyckelord :Forest fires; firefighting techniques; Scientometric analysis; Effectiveness; Questionnaire; Direct attack; Indirect attack; Firelines; Prescribed burning; Aerial firefighting; Flanking; Hot-spotting; Cold trailing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Methods and equipment used for fighting forest fires are different from the ones used in urban fires. Generally, the wildfires are intense, require more resources and tend to spread rapidly. LÄS MER

 4. 4. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 5. 5. The effect of imperfect resource conversion and recurring perturbations on byproduct cross- feeding chains in digital communities

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Filippa Frejborg; [2021]
  Nyckelord :byproduct cross-feeding; cross-feeding interactions; digital evolution; digital organisms; gut microbiome; recurring perturbations; resource conversion;

  Sammanfattning : The gut microbiome plays a vital role in human health. Disturbances of this microbial system is associated with diseases such as obesity and inflammatory bowel disease. In populations of microbial species, many organisms partake in byproduct cross-feeding interactions, where byproducts from one organism are consumed by other microbes. LÄS MER