Sökning: "human rights based approach"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden human rights based approach.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Oren, osedlig eller utsatt : Människo- och samhällssyn bakom Sveriges sexköpslag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish model; The Nordic Model; Prostitution; Lawmaking; Democracy; ideology; history.; Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; ideologikritik; diskursanalys; lag; lagstiftning; sexuella tjänster;

  Sammanfattning : In 1998 Sweden, as the first country in the world, formulated and implemented a law against sexualservices, which has since been known as “The Swedish Model” due to its unique approach in onlycriminalizing the buyer - not the seller - of sexual acts. This thesis researches the history of the ideasbehind the lawmaking process in its aim to gain better understanding on how lawmaking affectspeople’s perception of the world around them. LÄS MER

 3. 3. Ett komplext vårdande : -Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med diabetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicole Romero Massú; Moa Vållberg; [2020]
  Nyckelord :care relation; chronic disease; individualized; patient education; self-care; egenvård; individanpassat; kronisk sjukdom; patientutbildning; vårdrelation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Personer som drabbats av diabetes har ökat under de senaste decennierna. Fler sjuksköterskor kommer behöva evidensbaserad kunskap om hur de vårdar dessa personer på bästa sätt. Tidigare forskning visade patienters- och anhörigas erfarenheter av diabetessjukdomen samt diabetesvården. LÄS MER

 4. 4. Same eller svensk? : En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Örsäter; [2020]
  Nyckelord :Samer; Läroplansteori; Läroplan; Kursplan; Samhällskunskap; Medborgarskap; Nationell identitet; Mänskliga rättigheter; Etnicitet;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med sjukvården : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linette Yandam; Mimmi Fransas; [2020]
  Nyckelord :Female genital mutilation; experience; care; Joyce Travelbee; Kvinnlig könsstympning; upplevelse; vård; Joyce Travelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen uppskattar att 200 miljoner kvinnor lever med könsstympning världen runt. Könsstympning är en traditionell procedur som ger omfattande komplikationer för kvinnans kropp och psyke samt kränker mänskliga rättigheter. LÄS MER