Sökning: "human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 3609 uppsatser innehållade orden human rights.

 1. 1. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Fiktiv kannibalism som läromedel : – Den didaktiska potentialen i den dystopiska romanen Utsöktkadaver för svenskämnets värdegrunds- och litteraturarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Hallbäck; [2023]
  Nyckelord :Dystopisk litteratur; Agustina Bazterrica; didaktisk potential; litteraturdidaktik; ekokritik; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the educational potential of the Swedish translation of Agustina Bazterrica’s dystopian novel Cadáver exquisito (2017), and how the novel can be related to the Swedish upper secondary school’s steering documents—more specifically what they present regarding ethical and environmental issues. The novel is analysed thematically through an ecocritical perspective before it is analysed in relation to its “educational potential”, a term borrowed from Malin Alkestrand (2016). LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom ramen för den anställdes privatliv - En jämförande analys av arbetsgivarens möjlighet att sanktionera en arbetstagare inom privat respektive offentlig sektor till följd av ett agerande på fritiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Paulin; Lovisa Hansson; [2023]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; fritid; internet; privatliv; Europakonventionen; arbetsrättsliga sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A contract of employment comes with the assumption that both the employer and employee acts loyal towards one another. Furthermore, the use of internet has increased immensely during the last couple of years. LÄS MER

 5. 5. Between East and West: How Serbian journalists cover the war in Ukraine : A qualitative study investigating how journalism culture shapes Serbian coverage when framing the conflict in Ukraine

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Julia Alexandra Andersson Milenkovic; [2023]
  Nyckelord :conflict; journalism culture; Russia; Serbia; Strategies; tactics; Ukraine; war reporting;

  Sammanfattning : The press coverage of any armed conflict has traditionally played a crucial role during times of war since major abuses of human rights and war crimes are brought to the public due to journalists’ coverage. When Russia invaded Ukraine on the 24th of February 2022, it dominated the news for weeks since many parts of the world were heavily affected. LÄS MER