Sökning: "human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2769 uppsatser innehållade orden human rights.

 1. 1. Human Rights in the Contemporary Context of Artificial Intelligence influencing Human Life - ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INTERNATIONAL HUMANS RIGHTS AND COGNITIVE LIBERTY

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmie Nordell; [2020-05-17]
  Nyckelord :International Human Rights; Artificial Intelligence; Cognitive Liberty;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to contribute to the understanding of the landscape of artificial intelligence (AI), human cognition, and cognitive liberty, set in the context of contemporary life. I am exploring if there is a need to rethink the protection of human cognition, provided by the international human rights framework and if that framework is elastic enough to be able to provide sufficient protection of human cognition in the contemporary context of AI influencing human life. LÄS MER

 2. 2. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR SÅ VIKTIGT ÄNDÅ ATT VI FÅR DERAS PERSPEKTIV” Om familjerättssekreterares strategier för att göra barn delaktiga i vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Larsson; Elin Ebbesson; [2020-01-21]
  Nyckelord :barn; familjerätt; socialsekreterare; human-rights; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares tolkningar och strategier för att uppnå delaktighetskravet för barn i samband med vårdnadstvister. Därtill också undersöka hur uppfattningen av barnet från professionellas sida kan påverka hur familjerättssekreterarna möjliggör barns delaktighet samt vilka svårigheter som kan uppstå i delaktigheten. LÄS MER

 4. 4. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 5. 5. An examination of local resilience against violent Islamic extremism in Sweden

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elise Östevik; [2020]
  Nyckelord :local resilience; violent extremism; violent Islamic extremism; Sweden;

  Sammanfattning : The following thesis seek to examine the area of resilience in the context of violent Islamic extremism in Sweden. Its goal is to probe a theoretical typology of resilience to explore its contribution to a more precise description of local resilience against violent Islamic extremism in Sweden. LÄS MER