Sökning: "human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 3237 uppsatser innehållade orden human rights.

 1. 1. The EU’s democracy assistance efforts in Belarus - An analysis of the character of EU democracy assistance and involvement in the mass protests of 2020-2021 in Belarus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Flyborg; [2021-08-30]
  Nyckelord :European Union; Belarus; Democracy; Mass Protests; Linkage; Leverage; Democracy Assistance; Authoritarian; Civil Society;

  Sammanfattning : During recent events, Belarus has come under the light due to the falsified re-election of Lukashenko in 2020. Mass protests arose, and the civil society’s demand for democracy became clear. LÄS MER

 2. 2. Otrygghet från ett människorättsperspektiv: (O)jämställd trygghet på BmSS i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-07-01]
  Nyckelord :safety; gender equality; human rights; supported housing; disability; human rights based approach; trygghet; jämställdhet; mänskliga rättigheter; BmSS; funktionsnedsättning; människorättsbaserat arbete;

  Sammanfattning : Sweden has ratified fundamental human rights conventions such as The Universal Declaration of Human Rights, The Convention of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). However, the implementation is not complete and still needs work on a national as well as a local level. LÄS MER

 3. 3. Från majoritetsviljans förverkligande till mänskliga rättigheter. En idealtypsanalys av juridifiering och dess påverkan på demokratin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Strigén; [2021-06-22]
  Nyckelord :judicialization; judicial review; democracy; decision-making; human rights;

  Sammanfattning : Judicialization, courts growing power over the decision-making process, has been a growing interest of political science since the 1990s. However, there is a disagreement on its consequences on democracy. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor i Sverige med erfarenhet av flykt: En kvalitativ studie utifrån yrkesverksammas syn på tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Klara Nilsson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Sexual and reproductive Health and rights; SRHR; Refugees; Feminist theory; Refugee health; Human rights;

  Sammanfattning : This qualitative study aims at examining how professionals who work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) for refugee women in Sweden view these women’s accessibility to SRHR. For a person to achieve good health, SRHR must be included. SRHR are human rights in Sweden, and all people have an equal right to them. LÄS MER

 5. 5. “Hjärtan måste inte explodera”. Policydokument som hinder och möjligheter i arbetet mot människohandel i form av sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Lees; Johanna Lithner; [2021-05-26]
  Nyckelord :human trafficking; sexual exploitation; policy documents; implementation; combat;

  Sammanfattning : Human trafficking is an age-old phenomenon. Several international and nationalpolicy documents exist to combat trafficking in persons. A majority of the policiesare well-established, yet trafficking in persons is still a widespread phenomenon. LÄS MER