Sökning: "human trafficking"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden human trafficking.

 1. 1. “Hjärtan måste inte explodera”. Policydokument som hinder och möjligheter i arbetet mot människohandel i form av sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Lees; Johanna Lithner; [2021-05-26]
  Nyckelord :human trafficking; sexual exploitation; policy documents; implementation; combat;

  Sammanfattning : Human trafficking is an age-old phenomenon. Several international and nationalpolicy documents exist to combat trafficking in persons. A majority of the policiesare well-established, yet trafficking in persons is still a widespread phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Brexit: A step back in Britain’s fight against human trafficking? : A comparative content analysis of the Modern Slavery Act 2015 and the EU Directive 2011/36

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Swartling; [2021]
  Nyckelord :Brexit; National Referral Mechanism; Modern Slavery Act 2015; Human Trafficking; Migration; Prostitution; Feminist jurisprudence; Dominance theory; Mackinnon; Liberal feminism; Equal treatment theory; Nussbaum; EU Directive 2011 36;

  Sammanfattning : Human trafficking has become an international issue of significant importance; it is the largest and most profitable organised crime after drugs and arms trafficking. Particular concern has recently been raised due to the Brexit potential ramifications on Human trafficking. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. A Call to Anger : A feminist participatory approach to anti-trafficking communication for social change in collaboration with the Youth Advocacy Group of NGO Atina

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Margarida Costa da Silva Catela Teixeira; [2021]
  Nyckelord :Human trafficking; sexual exploitation; feminist research; participatory approach; communication for social change; Serbia.;

  Sammanfattning : Voices of women affected by trafficking in human beings for sexual exploitation (THBSE) are often marginalized and they are not usually included in the design and implementation of anti-trafficking campaigns. Although these campaigns present themselves as Communication for Social Change, the final result often betrays the principles of this form of communication. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta mellan politik och praktik : En diskursiv analys av Länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Ida Midnattssol; [2021]
  Nyckelord :prostitution; politics; legislation; gender; discourse; the County Administrative Board; WPR.; prostitution; politik; lagstiftning; genus; diskurs; Länsstyrelsen; WPR.;

  Sammanfattning : Background: Since Sweden was the first country to adopt a legislation on prostitution criminalizing the buyer but not the seller, the Swedish prostitution politics has been internationally disseminated. The legislation has been motivated by a gender equality discourse with the goal to protect women from gender-based abuse by sex buying men. LÄS MER