Sökning: "human-machine interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden human-machine interaction.

 1. 1. The Neck Hammock : A First-Person Soma Design Project on the Experience of Rocking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aidan Kidder-Wolff; [2022]
  Nyckelord :Somaesthetics; Soma Design; Rocking; Aesthetics; Human Machine Interaction; Microcontroller.;

  Sammanfattning : Estetiker inom design är ofta subjektiva, då vad som definierar interaktionens kvaliteter skiljer sig åt mellan dem. Vissa estetiker kan dock visas distinkt genom kroppsspråk, vilket påståendevis skulle vara en mer konkret metod för att förmedla upplevelser och intryck. LÄS MER

 2. 2. Application of Geofence for Safe Interaction with Emergency Vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tereza Kunclova; [2022]
  Nyckelord :Geofence; geofencing; geofence instruction; emergency vehicle; driving simulator experiment; driver behavior;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to investigate if geofence instructions communicated via an in-vehicle human-machine interface (HMI) can have a positive impact on driver behavior when interacting with emergency vehicles. A total of n = 64 study participants were tested in a driving simulator on two different use cases without or with applied geofence instructions. LÄS MER

 3. 3. Interaction design for Augmented Reality Head-Up Displays : Developing graphics design and evaluating perceptual and safety aspects for navigation use cases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Hansols; [2022]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; user experience design; Augmented reality head-up displays; visual perception; AR-HUD navigation; automotive industry; user-testing; teknisk design; användarcentrerad design; användarupplevelsedesign; head-up-displayer med förstärkt verklighet; visuell perception; AR-HUD-navigering; fordonsindustri; användartestning;

  Sammanfattning : The interactions with everyday products and technology are often done without being noticed or reflected upon. Interactions driving a vehicle are happening automatically for most people when having experience driving. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a welding gun use case by using a time-based ergonomics evaluation method

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Elia Mora Quiles; [2022]
  Nyckelord :Human Factors; Time-based ergonomics evaluation method; Digital Human Modelling DHM ; Ergonomics; Productivity; Optimizations; Simulation;

  Sammanfattning : Nowadays virtual simulations are commonly used to solve problems regarding worker well-being or productivity in manufacturing companies. However, when it comes to finding a solution to one of these two objectives, the other usually tends to be secondary. LÄS MER

 5. 5. AI as Gatekeepers to the Job Market : A Critical Reading of; Performance, Bias, and Coded Gaze in Recruitment Chatbots

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Karin Victorin; [2021]
  Nyckelord :data feminism; digital discrimination; AI recruitment; chatbots; facial recognition; AFEA; hiring tools; feminist technoscience studies; intersectionality; coded gaze; hiring bots; social robots; performance; AI technology ethics; theatre and AI; Augusto Boal; posthumanism; Donna Haraway; Karen Barad;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is AI recruitment chatbots, digital discrimination, and data feminism (D´Ignazio and F.Klein 2020), where I aim to critically analyze issues of bias in these types of human-machine interaction technologies. LÄS MER