Sökning: "human-robot collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden human-robot collaboration.

 1. 1. Graphic Interface and Robot Control System Design with Compensation Mechanism

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mingtian Lei; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, many researchers are developing several useful prototypes to control robots by AR/VR devices. However, the robots they used are all ROS supported and the prototypes do not have a feedback mechanism to achieve error compensation. LÄS MER

 2. 2. Safety system design in human-robot collaboration : Implementation for a demonstrator case in compliance with ISO/TS 15066

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carolin Schaffert; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; HRC and safety; human-robot interaction and safety;

  Sammanfattning : A close collaboration between humans and robots is one approach to achieve flexible production flows and a high degree of automation at the same time. In human-robot collaboration, both entities work alongside each other in a fenceless, shared environment. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 4. 4. Risk Mitigation for Human-Robot Collaboration Using Artificial Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmad Istar Terra; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; safety analysis; risk mitigation; fuzzy logic system; reinforcement learning; and computation architecture.; människa-robotinteraktion; säkerhetsanalys; riskreducering; fuzzy logicsystem; förstärkningslärande; och beräkningsarkitektur.;

  Sammanfattning : In human-robot collaborative (HRC) scenarios where humans and robots work together sharing the same workspace, there is a risk of potential hazard that may occur. In this work, an AI-based risk analysis solution has been developed to identify any condition that may harm a robot and its environment. LÄS MER

 5. 5. Från manuella monteringstationer till människa-robot samarbete : Framtagning av en specifikation för HRC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :My Andersson; Samantha Hovbjer; [2019]
  Nyckelord :Människa-robot; människa-robot samarbete; HRC;

  Sammanfattning : I och med att industri 4.0 är på frammarsch ställs höga krav på företag gällande bland annat kvalitet, flexibilitet samt snabba omställningstider. Examensarbetet skrivs för Högskolan i Skövde och Volvo GTO där fokus ligger på att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i en manuell monteringslinje. LÄS MER