Sökning: "human-wildlife conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden human-wildlife conflict.

 1. 1. Guarding crops against the ‘protected pest’ : interactions among farmers, monkeys, and conservation staffs in a nature reserve of Guangxi, China

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Wenxiu Li; [2019]
  Nyckelord :crop damage; macaques; human-wildlife conflict; China; protected areas; actor network theory;

  Sammanfattning : Human-wildlife conflict has become a global challenge. Crop damage by wildlife can cause significant economic loss and primates such as monkeys can cause particular problem to farmers. LÄS MER

 2. 2. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER

 3. 3. Perceptions and relation-mediating mechanisms in human-wildlife conflicts : in the context of the reintroduction of the brown bear in the Pyrenees (France)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Arthur Le Comte Du Colombier; [2019]
  Nyckelord :perception; brown bear; Pyrenees; historical background; psychological ownership; identification practice; Disneyfication; social representation; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Human-wildlife conflict represents a recurring challenge in the history of humankind. Since the 1970s and the environmental awakening of consciousnesses, the problem took a new dimension through competitions between people with different views about nature and wildlife. LÄS MER

 4. 4. Impact and Perception of the Human-Wildlife Conflict; a Spatial Case Study of Management and Strategies in Skåne County

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Bastholm; Victoria Fransson; [2019]
  Nyckelord :Human wildlife conflict; HWC; Environmental science; Skåne;

  Sammanfattning : This study seeks to find the best strategies to be implemented to decrease the human-wildlife conflict (HWC). Other countries management practises and strategies to manage HWC was reviewed, in order to identify if Skåne county in Sweden could pursue improvements. LÄS MER

 5. 5. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Hellkvist; [2019]
  Nyckelord :crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. LÄS MER