Sökning: "humaniora kris"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden humaniora kris.

 1. 1. Kommunikation för att undvika kris : Halmstad kommuns kommunikation under bevattningsförbud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jörgen Selien; [2019]
  Nyckelord :Excellence theory; Retorisk analys; Bevattningsförbud; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie studerar Halmstad kommuns kommunikation i en särskilt ansträngd situation och vill bidra med kunskap om organisationskommunikation i liknande kommunikationsinsatser.  Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares agenda under bevattningsförbudet 2017? Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under bevattningsförbudet? Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under bevattningsförbudet? Denna uppsats studerar Halmstad kommuns strategi och retorik under kommunens bevattningsförbud 2017. LÄS MER

 2. 2. SAMVERKAN I KRIS En studie av samverkansbaserade styrningsformer och synen på roller och ansvar mellan tjänstemän och politiker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Collaborative governance; crisis management; county; governance; public administration; collaboration;

  Sammanfattning : The study of governance and the distribution of power between public administrators and politicians is a broad field to explore, crisis management is another. The recent birth of the collaborative governance theory bridges the gap between the two and puts the public administrator and other actors on an even playing field in search for collaboration. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetskris eller kriskvalitet? : En kvantitativ studie av aftonbladet.se’s och dn.se’s nyhetsprestation under Stockholmsattentatet 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Synne Solveig Nyland Husöy; Elina Sofia Frostérus; [2018]
  Nyckelord :News Performance; quality; balance; aftonbladet.se; dn.se; News Performance; Nyhetsprestation; kvalitet; balans; aftonbladet.se; dn.se;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kriser har sedan lång tid tillbaka gjort intåg och format det samhälle vi lever i idag. Att kriser inträffar är ett faktum och de kan existera i alla dess former, stora som små, politiska som samhällshotande. I och med dess påverkan blir den gemensamma nämnaren för kriserna de berörda medborgarnas informationshunger. LÄS MER

 4. 4. ”Allt fler barn får allt sämre läsförståelse” : - en diskursanalytisk studie av hur läsförståelse framställs imediedebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har läsförståelse allt oftare diskuterats i media, på grund av bland annat försämrade resultat i Pisas kunskapsmätningar. Den här studien undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur läsförståelse framställs i mediedebatten genom att undersöka artiklar från debatt- och ledarsidorna i tre tidningar. LÄS MER

 5. 5. Humaniora och Anställningsbarhet : Det svenska näringslivets syn på humaniora 2005-2015 - Problembeskrivningar och lösningsförslag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hugo Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :Humanities; crisis; commmercial and industrial life; education; Sweden; problem description; solutions; Humaniora; humaniora i kris; utbildningspolitik; näringsliv; Sverige; utbildning; problembeskrivning; lösningsförslag;

  Sammanfattning : Education has always been a topic of hot discussion and debate, in recent years the discussion about the humanities place in education and society has come to be renewed. The debate about the humanities in higher education in Sweden can be traced back as long as the 1930’s but the renewed debate have one new actor: the commercial and industrial life in Sweden. LÄS MER