Sökning: "humanism"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet humanism.

 1. 1. Books & Bricks : a case study on the role of media in library design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Katharina W M de Burger; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Library design; library interior layout; media technologies; material media theory; actor network theory; post humanism; case study;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att illustrera vilka effekter olika medietyper och medieteknologier har på biblioteksutformning samt på vilket sätt. Detta undersöks genom två grupper av frågeställningar där den ena fokuserar på medieteknologier som en aktör i ett nätverk och den andra hänvisar till medieteknologiers placering och effekten därav. LÄS MER

 2. 2. Sagor för framtidens kompetenta samhällsmedlemmar : En kvalitativ studie om litteratur som läromedel i förskolan och dess inverkan på barns aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Löf; Hanna Strömbäck; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Aktörskap; Läromedel; Fostran; Känslor; Moral; Förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker ”Tio små kompisböcker” som läromedel och bokseriens budskap för vad som anses viktigt för barn att lära sig samt hur det kan påverka barns aktörskap. Studien består även av intervjuer med förskollärare om hur och i vilket syfte de arbetar med bokserien i förskolans undervisning. LÄS MER

 3. 3. Utopia Between Ciceronian Humanism and Imperialism

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mohamad Almokhllati; [2021]
  Nyckelord :Imperialism; Humanism; Cicero; More; Utopia;

  Sammanfattning : The premise of this thesis is to show how imperialism is an extension of Ciceronian humanism in More’s Utopia. Core Ciceronian premises, such as rhetoric and the vita activa in relation to imperialism are explored. LÄS MER

 4. 4. Nära till hands : -om människans relation till mobiltelefonen (och andra maskiner)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Edit Thoor; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; social samvaro; cyborgteori; humanism;

  Sammanfattning : Under min ämneslärarutbildning har jag lärt mig att granska, kritisera och analysera innehåll i utbildning. Den här studien tar avstamp i mitt granskande av Skolverkets formuleringar kring hur lärare bör förhålla sig till begreppet digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Evil Monsters and Machines : A Techno-Orientalist Perspective on Threat Perception in the United Kingdom

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lisa Bergsten; [2021]
  Nyckelord :techno-orientalism; orientalism; security; threat perception; United Kingdom; China; discourse analysis; poststructuralism;

  Sammanfattning : This thesis looks at the construction of China as a security threat in the United Kingdom, through the theoretical lens of techno-Orientalism. The main argument is that techno-Orientalist ideas influence the Western perception of China as a security threat, which leads to the creation of certain fears regarding China which affects the identity creation of both the United Kingdom and China. LÄS MER