Sökning: "humanitära organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden humanitära organisationer.

 1. 1. Integrering av solkraft vid ö-drift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Fredrik Edberg; [2020]
  Nyckelord :Elkraft; Ö-drift; Solpaneler; Solkraft; Diesel;

  Sammanfattning : Försvarsmakten deltar aktivt i internationella insatser tillsammans med flera organisationer, såväl Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) som Förenta nationerna (FN), med olika inriktningar och mål såsom humanitära och fredsbevarande insatser. Arbetsplatsen för soldater och officerare befinner sig allt som oftast på en avlägsen plats där utbudet av elektricitet ofta är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Att rama in hjälpen - en kvalitativ studie av humanitära organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natasa Nikolic; [2019-02-15]
  Nyckelord :framing; frames; humanitära organisationer; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Humanitära organisationer är viktiga aktörer som är synliga i samhället och som ofta jobbar med mänskliga rättigheter. De har makt att påverka allmänheten och beslutsfattare genom opinionsbildning och hur de beskriver verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Adoption of a Trackability Tool among Humanitarian Practitioners in Local Units : A Field Study on a Food Assistance Program in Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lorinde Knoops; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Supply Chain; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Traceability; Track Trace; Humanitarian practitioners; ICT adoption; Technology acceptance; Commodity distribution; Local humanitarian organizations; Colombia; Bienestarina; ICBF; Humanitära försörjningskedjor; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Spårbarhet; Spårbarhetssystem; Humanitära praktiker; IKT användning och införande; Acceptans av ny teknik; Råvarudistribution; Lokala humanitära organisationer; Colombia; Bienestarina; ICBF;

  Sammanfattning : Worldwide, the need for effective humanitarian aid is growing, and continuous aid such as commodity distribution plays a major role in ensuring sustained wellbeing. In literature, information and communication technology (ICT) has been recognized and suggested to enhance the performance and achieve higher social impact of humanitarian supply chains. LÄS MER

 4. 4. Exploring Collaborative Mobile Storage Units in the Humanitarian Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Karlsson; Björn Sanders; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Humanitarian Supply Chain Management; Logistics; Warehouse; Mobile Storage Units; Disaster Management Cycle; Public Warehouse; Bangladesh; Syria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative single case study on the United Nations Logistics Cluster with the purpose to explore the usage of collaborative Mobile Storage Unit (MSU) warehouses in terms of determining their activities’ and decisions’ connection to the disaster management cycle, as well as their challenges’ connection to the contextual factors of the humanitarian supply chain (HSC). It attempts to answer questions (1) What are the collaborative MSU activities and decisions throughout the phases of the disaster management cycle? and (2) How do humanitarian contextual factors influence challenges to collaborative MSU activities and decisions in humanitarian logistics?. LÄS MER

 5. 5. Who May be Lawfully Targeted in Non-International Armed Conflicts? - A Legal Analysis of the Notion of Direct Participation in Hostilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Sjödahl; [2019]
  Nyckelord :public international law; the notion of direct participation in hostilities; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The regulations applicable in non-international armed conflicts, Common Article 3 to the Geneva Conventions I-IV and Additional Protocol II, offer protection to civilians who do not directly participate in the hostilities. There is no commonly accepted definition of direct participation in hostilities in treaty-based international humanitarian law, State practice or international jurisprudence. LÄS MER