Sökning: "humanitära organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden humanitära organisationer.

 1. 1. Att rama in hjälpen - en kvalitativ studie av humanitära organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natasa Nikolic; [2019-02-15]
  Nyckelord :framing; frames; humanitära organisationer; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Humanitära organisationer är viktiga aktörer som är synliga i samhället och som ofta jobbar med mänskliga rättigheter. De har makt att påverka allmänheten och beslutsfattare genom opinionsbildning och hur de beskriver verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Supply chain visibility in the last mile of delivery : A case study of the National Family Planning Supply Chain in Zimbabwe

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mina ASGHARI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decade, the role of supply chains has increasingly been articulated to be a key issue when it comes to universal health coverage. Humanitarian organization, donors and governments have started to realize that strong supply chains, in particular increased supply chain visibility, is imperative to ensuring proper availability of, and access to, health commodities in low- and middle-income countries (LMICs). LÄS MER

 3. 3. UNICEF:s kommunikation på Instagram för att skapa engagemang och beröra : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Clara Hallén; Elin Dannapfel; [2018]
  Nyckelord :Multimodal analys; kvalitativ metod; Instagram; Unicef; ambassadörer; budskap; beröra; engagemang;

  Sammanfattning : Över tid har det skett en enorm förändring gällande medieutvecklingen, som påverkat sättet att kommunicera. Där användningen av sociala medier är ett exempel kopplat till denna utvecklingen och där Instagram kommit att bli en av de mest använda sociala kanalerna. LÄS MER

 4. 4. Humanitärt tillträde i konfliktsituationer : En studie om staters skyldigheter samt säkerhetsrådets roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Godeau; [2018]
  Nyckelord :Internationell humanitär rätt; humanitärt tillträde; humanitärt bistånd; humanitära organisationer; FN:s säkerhetsråd; FN; Förenta Nationerna; humanitära principerna;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att svara på om det finns några särkilda avvägningar som aktualiseras när de folkrättsliga frågorna om humanitärt tillträde i den humanitära rätten hanteras. Uppsatsen diskuterar även säkerhetsrådets mandat gällande humanitärt tillträde vid väpnad konflikt.  .. LÄS MER

 5. 5. Navigating between pressures andaccountabilities : Local civil society organization's approaches and challenges to link-ing relief, rehabilitation, and development in Malawi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Result Based Management; linking relief rehabilitation and development; LRRD; aid effective-ness; civil society organizations; development cooperation; recurring disasters; Malawi;

  Sammanfattning : Malawi is one of the poorest countries in the world and suffers from recurring disasters but no ongoing conflicts. Civil Society Organizations (CSOs) working there must therefore take relief, rehabilitation, and development into account as shifting between these stages is the reality of the rights-holders. LÄS MER