Sökning: "humanitära organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden humanitära organisationer.

 1. 1. Att rama in hjälpen - en kvalitativ studie av humanitära organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natasa Nikolic; [2019-02-15]
  Nyckelord :framing; frames; humanitära organisationer; kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Humanitära organisationer är viktiga aktörer som är synliga i samhället och som ofta jobbar med mänskliga rättigheter. De har makt att påverka allmänheten och beslutsfattare genom opinionsbildning och hur de beskriver verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Adoption of a Trackability Tool among Humanitarian Practitioners in Local Units : A Field Study on a Food Assistance Program in Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lorinde Knoops; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Supply Chain; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Traceability; Track Trace; Humanitarian practitioners; ICT adoption; Technology acceptance; Commodity distribution; Local humanitarian organizations; Colombia; Bienestarina; ICBF; Humanitära försörjningskedjor; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Spårbarhet; Spårbarhetssystem; Humanitära praktiker; IKT användning och införande; Acceptans av ny teknik; Råvarudistribution; Lokala humanitära organisationer; Colombia; Bienestarina; ICBF;

  Sammanfattning : Worldwide, the need for effective humanitarian aid is growing, and continuous aid such as commodity distribution plays a major role in ensuring sustained wellbeing. In literature, information and communication technology (ICT) has been recognized and suggested to enhance the performance and achieve higher social impact of humanitarian supply chains. LÄS MER

 3. 3. Exploring Collaborative Mobile Storage Units in the Humanitarian Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Karlsson; Björn Sanders; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Humanitarian Supply Chain Management; Logistics; Warehouse; Mobile Storage Units; Disaster Management Cycle; Public Warehouse; Bangladesh; Syria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative single case study on the United Nations Logistics Cluster with the purpose to explore the usage of collaborative Mobile Storage Unit (MSU) warehouses in terms of determining their activities’ and decisions’ connection to the disaster management cycle, as well as their challenges’ connection to the contextual factors of the humanitarian supply chain (HSC). It attempts to answer questions (1) What are the collaborative MSU activities and decisions throughout the phases of the disaster management cycle? and (2) How do humanitarian contextual factors influence challenges to collaborative MSU activities and decisions in humanitarian logistics?. LÄS MER

 4. 4. "The White Influencer's Burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Sandberg; [2019]
  Nyckelord :influerare; Instagram; humanitärt arbete; bilder på barn; de Andra; representation; stereotyper; postkolonial teori; White Savior Comple; Social Sciences;

  Sammanfattning : På sociala medier tar människor sig friheter när det gäller användningen av bilder på barn, och det framförallt inom humanitära organisationer och företag. Bilden på barnet, används som ett politiskt verktyg för förändring och som en empatiförhöjare för att få målgrupper att agera. LÄS MER

 5. 5. Supply chain visibility in the last mile of delivery : A case study of the National Family Planning Supply Chain in Zimbabwe

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mina ASGHARI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decade, the role of supply chains has increasingly been articulated to be a key issue when it comes to universal health coverage. Humanitarian organization, donors and governments have started to realize that strong supply chains, in particular increased supply chain visibility, is imperative to ensuring proper availability of, and access to, health commodities in low- and middle-income countries (LMICs). LÄS MER