Sökning: "humankapital"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet humankapital.

 1. 1. Medarbetaren, företagens viktigaste resurs En undersökning om rapportering av humankapital i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Liersch; Erik Lidfors; Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 3. 3. Humankapital - en osynlig tillgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Karkkola Olsson; Max Nilsson; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital – en osynlig tillgång? Seminariedatum: 2022–06–03 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Tim Karkkola Olsson, Max Nilsson och Ida Pettersson Handledare: Elin Funck Fem nyckelord: humankapital, HRA, humankapitalredovisning, innehållsanalys, legitimitet Forskningsfrågor: Hur skiljer sig rapporteringen av humankapital åt mellan industriföretag och konsultföretag? Hur rapporteras humankapital? Hur kan skillnaden i rapportering av humankapital mellan branscherna förklaras? Syfte: Denna studie har som syfte att utvidga och uppdatera kunskapen om hur humankapital rapporteras av svenska företag genom en jämförelse av konsult- respektive industriföretag. Metod: Studien tar en explorativ och komparativ ansats med en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet på Försvarsmaktens personal i fred och kris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mikael Jersby; Henrik Hasselström; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; resursbaserat synsätt; dynamiska förmågor; humankapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en insikt över tillgängligheten, under fred och kris, hos de olika personalkategorierna; värnpliktiga, kontinuerligt- och tidvis anställa gruppchefer och soldater, samt att föreslå åtgärder för att öka tillgängligheten.  Det saknas idag vetenskapligt grundad kunskap om personell tillgänglighet inom Försvarsmakten. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER