Sökning: "humor och kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden humor och kommunikation.

 1. 1. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Blå dunster och gröna skogar : en multimodal diskursanalys av filmer från Svenska Skogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Enbom Burreau; [2020]
  Nyckelord :Strategic communication; multimodal discourse analysis; PR; forestry; social semiotics; risk society;

  Sammanfattning : Genom att att beskriva hur ett strategiskt urval av information formar dessa filmer syftar uppsatsen dels undersöka hur skogsbruket porträtteras i Svenska Skogens filmer men även vilka diskurser som inkluderas. Vidare ämnar studien att via en kritisk ansats öka förståelse för de maktförhållanden som materialet signalerar och hur de förhåller sig till de risker som skogsindustrin i skapar. LÄS MER

 3. 3. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 4. 4. Vart fan är vi på väg? : En kvalitativ studie om den unga vuxna publikens uppfattning av frågesportprogrammen På spåret och Alla mot alla

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Gustaf Ränkeskog; Lukas Jacobson; [2020]
  Nyckelord :Qualitative research; Audience research; Genre theory; Uses and gratifications; Information; Entertainment; Game show; Quiz show; Quiz program; På spåret; Alla mot alla; Filip and Fredrik; Public service; Commercial broadcasting; Discovery Networks; Sveriges Television; Kanal 5; Kvalitativ forskningsstudie; Publikstudie; Genreteori; Uses and gratifications; Information; Underhållning; Game show; Quiz show; Frågesportprogram; På spåret; Alla mot alla; Filip och Fredrik; Public service; Kommersiellt tv-bolag; Discovery Networks; Sveriges Television; Kanal 5;

  Sammanfattning : The intent of this bachelor thesis is to specify the reasons why the young adult audience consumes the Swedish television quiz programs Alla mot alla and På spåret, which needs the programs might fulfill and the difference between the two programs. The study also reflects on the difference between similar quiz programs on commercial vs. LÄS MER

 5. 5. Klimatpositiv? : En kvalitativ studie av Max Hamburgares ekologiska CSR-kommunikation via reklamfilmer och dess påverkan på unga stamkunder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ayda Futsum; Sofia Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Max Hamburgare; Corporate Social Responsibility; CSR- communication; Encoding Decoding; Greenwashing.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how Max Burgers construct themselves as an environmentally friendly company through their video advertisements. Additionally the purpose is to investigate how young, loyal customers can perceive Max’s attempt to portray  themselves as an environmentally friendly company, in the fast food industry through their advertisements. LÄS MER