Sökning: "humor"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade ordet humor.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. Undermine_Through_Design : What if digital technology did something else?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ilse Pouwels; [2021]
  Nyckelord :design; interaction design; humor; research through design; disruptive design;

  Sammanfattning : This project is initiated based on observations from me and other people in the design/technology community. Products and services are optimised for efficiency and standardisation caring more for profit than privacy. We, humans, are becoming the product to be consumed by our technologies. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 4. 4. Vikten av skrattets omedelbara sammanhang : En samtalsanalytisk studie av skrattfunktioner i podcastavsnitt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Camilla Seaton; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; skratt; podcast; topiker; kotext; kontext; socialt ansikte; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Podcasts har blivit större under det senaste decenniet och i takt med utvecklingen har det blivit alltmer intressant att studera. Att delta i en podcast innebär att du som talare möjligtvis reflekterar mer kring ditt medverkande eftersom åhörarskaran är stor. LÄS MER

 5. 5. A provocation around the ethics in human-conversational agent relationships : A contribution to an ethically responsible future between humans and conversational agents

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lea Bachmann; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The usage of conversational agents in domestic spaces is increasing every year and with this ethical issues that we have not anticipated will arise, both because these relationships are human-like and not human-like.This thesis shows that ethically responsible relations- hips between humans and conversational agents in private contexts and domestic environments are much more than conversational design. LÄS MER