Sökning: "humor"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade ordet humor.

 1. 1. MED DENNA VISDOM BÖRJAR VI DENNA LÅT. Om mellansnackets diskursiva konstruktion av den svenska folkmusikgenren

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nichelle Johansson; [2023-10-04]
  Nyckelord :Mellansnack; svensk folkmusik; diskurs; genus; performans; genrekonstruktion;

  Sammanfattning : ”With this knowledge we begin this tune” – Stage talk as the discursive construction of Swedish folk music. Stage talk – i.e. the musicians’ talk on stage during concerts – is a given in an array of musical genres, although how the musicians talk and which roles the stage talk fill differ between genres. LÄS MER

 2. 2. Ja, man måste ju vara lite extra - Om professionellt etablerade och rasifierade individers strategier för erkännande i yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Al Khouri; Amanda Strandberg; [2023-09-05]
  Nyckelord :Erkännande; Etnicitet; Rasifiering; Strategier; Yrkesliv;

  Sammanfattning : Vår studies syfte avser att belysa professionellt etablerade och rasifierade individers strävan efter erkännande i deras yrkesliv. Studien undersöker dels vilka utmaningar som rasifierade individer upplever i sitt etablerade yrkesliv, dels vilka strategier de använder i sin strävan efter erkännande relaterat till deras etniskt underordnade position. LÄS MER

 3. 3. TACOFREDAG OCH JESUS – KAN MAN SKÄMTA OM ALLT? En studie om kommunikation och humor med utgångspunkt i Svenska kyrkans Twitterkonto.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Frida Fungmark; [2023-08-29]
  Nyckelord :Humour; communication; Twitter; Svenska Kyrkan.;

  Sammanfattning : Communication is key to interactions between people, in person as well as online. Humor used well can contribute to this. This case study examines how the Swedish church uses humor to communicate on Twitter and how their tweets are received. LÄS MER

 4. 4. Intercultural (mis)communication in Swedish Workplaces from the Perspective of Brazilian Employees

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ana Paula Viera de Carvalho; [2023-08-10]
  Nyckelord :Intercultural Communication; Politeness Strategies; Brazilian Employees; Swedish Workplaces; Power Distance; Masculinity Femininity.;

  Sammanfattning : This study explores politeness and linguistic strategies in intercultural workplace communication in Sweden from the perspective of Brazilian white-collar employees. Employing Brown and Levinson's (1987) politeness framework and Hofstede's (2001; 2011) dimensions of Power Distance and Masculinity/Femininity. LÄS MER

 5. 5. FÖRFRÄMLIGANDE, VAD DÖLJER DU FÖR MIG? En översättning av Sergej Dovlatov enligt Venutis teori om foreignization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Johansson; [2023-06-12]
  Nyckelord :Översättningsvetenskap; Ryska; Dovlatov; Venuti;

  Sammanfattning : Sergej Dovlatov var och är med sin blandning av humor och svärta en av Rysslands mest omtyckta författare, och han producerade under sitt liv en stor mängd böcker och noveller. Trots det finns bara ett fåtal översättningar till svenska utgivna. LÄS MER