Sökning: "humor"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade ordet humor.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. Humor i vården: ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av humor inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Peter Edman; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; humor; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor kan användas som verktyg inom vården, till exempel som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonal och patient och för patientens stresshantering. Dock är det inte självklart hur detta görs. Syfte: Syftet är att belysa patienters erfarenheter av humor i vårdmötet. LÄS MER

 3. 3. SVERIGE VET att The botten is nådd : En komparativ studie av prisbelönta svenska hiphopartisters  representation av droger och våld i musikvideos från två olika generationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Luciano Ansoleaga Larrama; Hampus Jansson; [2021]
  Nyckelord :Hiphop; Violence; Drugs; Music videos; Semiotics analysis; Representation;

  Sammanfattning : Given the controversial history of the music genre hiphop it is important to investigate how the genre is representing violence and drugs. Since the beginning of hiphop the content of the genre has been heavily criticised for its explicit references to drugs and violence. LÄS MER

 4. 4. Kvinnohandens mjukhet - kvinnliga skulptörer kring sekelskiftet 1900 i svensk konstkritik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alma Eirefelt; [2021]
  Nyckelord :Women sculptors; women artists; Swedish sculpture; discourse; art criticism; gender; Sigrid Blomberg; Agnes de Frumerie; Ruth Milles; Alice Nordin; Gerda Sprinchorn; kvinnliga skulptörer; kvinnliga konstnärer; svensk skulptur; diskurs; konstkritik; genus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study investigates the discourse in the art criticism written between 1895 and 1920 concerning women sculptors in Sweden. Primarily, it focuses on the criticism regarding Sigrid Blomberg (1863–1941), Agnes de Frumerie (1869–1937), Ruth Milles (1871–1941), Alice Nordin (1871–1948) and Gerda Sprinchorn (1871–1951). LÄS MER

 5. 5. Ordvitsar i reklam, hajar du? : En kvalitativundersökning om attityder till och förståelse av ordvitsar i reklam hos modersmålstalare och andraspråkstalare av svenska.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Söderlund Buitrago; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; humor; ordvitsar; reklam; ordvitsar; L1- och L2-talare; L1- och L2-informanter; L2-inlärare.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks förståelse av och attityder till ordvitsar i reklamerna Lidl  ”Lidl är Lidl. Allt annat är olidligt.” och Delicato ”Tallriksmodellen”. Syftet med undersökningen är att ta reda på likheter och skillnader för L1- och L2-talare av svenska i deras attityder och förståelse av ordvitsar i en reklam. LÄS MER