Sökning: "humortyper"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet humortyper.

 1. 1. Humor i kosmetikareklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Malin Hermansson; Ekaterina Svirina; [2020]
  Nyckelord :Cosmetic commercial; humor element; visual content analysis; survey; Enkätundersökning; humorinslag; kosmetikareklamfilm; visuell innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår rapport är att undersöka huruvida humor förekommer i kosmetikareklamfilm på YouTube. Om humor nyttjas vill vi undersöka vilken humortyp som används. Vi vill också undersöka vilken berättarteknik som nyttjas samt vilken typ av reklambudskap som används. LÄS MER

 2. 2. Humor i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kim Bergström; Teresia Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Humor; marknadsföring; vampyreffekter; humortyper; humorns effekter;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker vilka effekter humor har i marknadsföring och hur man kan göra för att lyckas med humoristisk marknadsföring samt undvika negativa effekter som “vampyreffekten”​. Den tar även upp vilka utmaningar och möjligheter det medför att använda humor i dagens medielandskap. LÄS MER

 3. 3. ”Jävla Muminfitta” : Verbala förolämpningar och 34 andra humortyper isvenska komediserier på TV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Tobias Lundborg; Patrik Merovuo; [2008]
  Nyckelord :humor; TV; innehållsanalys; kategorisering; komediserier;

  Sammanfattning : Humor is as interesting as it is hard to define. It has travelled a long way since Hippokratestheory about body fluids and how someone, if lacking one of these, were called a humorist andwere laughed at.In this thesis we developed a new method for categorizing types of humor in Swedish comedyseries on TV. LÄS MER