Sökning: "hund anemi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hund anemi.

 1. 1. Behandling av immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv journalstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :IMAH; AIHA; IHA; immunmedierad; hemolytisk; anemi; autoimmun hemolytisk anemi; hund; behandling;

  Sammanfattning : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste immunmedierade sjukdomarna och en vanlig orsak till anemi hos hund. IMHA karaktäriseras av en ökad destruktion av röda blodkroppar som ett resultat av immunglobulinbindning till glukoproteiner på cellytan. LÄS MER

 2. 2. Prognosis of malignant lymphoma in dogs and correlation to thymidine kinase (TK1) : a retrospective study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Falk; [2018]
  Nyckelord :lymphoma; malignant lymphoma; thymidine kinase; TK1; canine; dog; prognosis;

  Sammanfattning : Malignant lymphoma is the most common canine hematopoetic neoplasm, with an estimated incidence rate of 20-100 cases per 100,000 dogs. Malignant lymphoma can arise in any organ containing lymphoid tissue and is characterized by malignant proliferation of lymphoid cells. LÄS MER

 3. 3. Histiocytära neoplasier hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hannah Olsson; [2018]
  Nyckelord :histiocytärt sarkom; histiocytom; hematofagocytärt histiocytärt sarkom; Langerhans cell-histiocytos; tumör; histiocyt; dendritisk cell; makrofag; hund;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien ämnar undersöka om de olika histiocytära neoplasierna har ursprung i olika celltyper och om det kan förklara skillnaderna i malignicitet hos tumörerna. Histiocyter är ett gemensamt namn för makrofager samt de flesta dendritiska celler. De har en viktig funktion för att immunförsvaret ska fungera korrekt. LÄS MER

 4. 4. Renal dysplasi hos hund : en analys av klinisk bild och patogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecca Axelsson; [2016]
  Nyckelord :renal dysplasi; hund; patogenes; kronisk njursvikt; diagnostik;

  Sammanfattning : Renal dysplasi är en progressiv njursjukdom som rapporterats hos ett flertal hundraser runtom i världen. Sjukdomen definieras som en oorganiserad utveckling av njurparenkym orsakat av onormal differentiering. LÄS MER

 5. 5. Primär immunmedierad hemolytisk anemi : möjliga autoantigen och predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elisabeth Genfors; [2013]
  Nyckelord :IMHA; immunmedierad hemolytisk anemi; autoantigen; predisponering; hund; katt;

  Sammanfattning : Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en sjukdom där immunförsvaret skapar antikroppar mot kroppens erytrocyter. Detta aktiverar nedbrytning av erytrocyterna, vilket leder till anemi. Det finns två typer av IMHA: primär och sekundär. Den primära har ännu okänd etiologi medan ett flertal orsaker kan ge upphov till den sekundära. LÄS MER