Sökning: "hund mentalitet beteende"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hund mentalitet beteende.

 1. 1. Lämplighetstester på hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Wolf; [2017]
  Nyckelord :polis; hund; smådjur; lämplighet; arbetshund; servicehund; temperament; test;

  Sammanfattning : För att avgöra om en hund är lämplig att arbeta som tjänstehund inom försvarsmakten och polisen måste hunden klara av lämplighetstesterna (L-testerna). L-testerna är till för att bedöma hundens mentala egenskaper. I genomförandet av L-testerna utsätts hunden för olika situationer för att ”locka” fram reaktioner. LÄS MER

 2. 2. Beteende som avelsutvärdering på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Evelina Kess; [2017]
  Nyckelord :Hund; beteende; funktion; avel; genetik; mentalitet; arvbarhet; avelutvärdering; avelsprogram;

  Sammanfattning : Det här är en litteraturstudie som syftar till att sammanfatta befintliga studier om huruvida det är möjligt att testa för och få fram en arvbarhet för olika beteendebete-ende egenskaper. Den vanligaste orsaken till omplacering av hund är oönskade bete-ende, att ändra på det bör vara av stor betydelse i hunduppfödning. LÄS MER

 3. 3. Analys av temperament hos långhårig collie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Maria Janson; [2012]
  Nyckelord :långhårig collie; temperament; beteende;

  Sammanfattning : The majority of all collie owners in Sweden are satisfied with their dog and choice of breed and may well consider having another one. This was found in a survey that collie owners who owned a collie between the years 1999-2009 had the opportunity to fill in from May to December 2010. LÄS MER