Sökning: "hund välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden hund välfärd.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Sammanfattning : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. LÄS MER

 2. 2. Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :aggressivitet; hund; oro; serotonin; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Behavioural problems in dogs might affect the welfare of both humans and dogs negatively. Today, psychological diseases such as depression, are common in humans. In contrast, in dogs, behavioural problems associated with separation and anxiety are commonly reported. LÄS MER

 3. 3. Fyrverkerier och dess påverkan på den domesticerade hunden (Canis lupus familiaris) : hur påverkas hundens välfärd?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Amanda Höglin; [2018]
  Nyckelord :fyrverkerier; hund; Canis lupus familiaris; välfärd; ljudrädsla; ljudkänslighet; beteende;

  Sammanfattning : Fireworks are low explosive pyrotechnics that are frequently used around the world during holidays such as New Year´s. Even though fireworks are entertaining to a lot of people, they are not fun for everyone. Among those last named you can find the dog (Canis lupus familiaris). LÄS MER

 4. 4. Påverkan av mänsklig omvårdnadsstil på hundars reaktion vid en plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Engström; [2018]
  Nyckelord :hund; etologi; hund välfärd; ljudrädsla; anknytningsteori; människa-hund relation;

  Sammanfattning : The bond between an owner and its dog have remarkable similarities with the one between a child and a parent. The attachment between a child and its parent is considered as a fundamental constitution that is based upon that a child needs a safe haven for support and comfort and a secure base to explore the world, even in new and strange situations. LÄS MER

 5. 5. Hantering av hundar enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter : analys av polismyndighetens arbete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie Strannermyr; [2018]
  Nyckelord :lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter; farliga hundar; omhändertagande av hundar;

  Sammanfattning : The county administrative boards will take over the responsibility for the law on supervision of dogs and cats from the police authority from the 1st of June 2018. The purpose of this law is to prevent that dogs and cats cause damage or other inconveniences. However, only one paragraph discusses cats, and therefore this study will focus on dogs. LÄS MER