Sökning: "hund välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden hund välfärd.

 1. 1. Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :aggressivitet; hund; oro; serotonin; sinnesstämning;

  Sammanfattning : Behavioural problems in dogs might affect the welfare of both humans and dogs negatively. Today, psychological diseases such as depression, are common in humans. In contrast, in dogs, behavioural problems associated with separation and anxiety are commonly reported. LÄS MER

 2. 2. Fyrverkerier och dess påverkan på den domesticerade hunden (Canis lupus familiaris) : hur påverkas hundens välfärd?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Amanda Höglin; [2018]
  Nyckelord :fyrverkerier; hund; Canis lupus familiaris; välfärd; ljudrädsla; ljudkänslighet; beteende;

  Sammanfattning : Fireworks are low explosive pyrotechnics that are frequently used around the world during holidays such as New Year´s. Even though fireworks are entertaining to a lot of people, they are not fun for everyone. Among those last named you can find the dog (Canis lupus familiaris). LÄS MER

 3. 3. Påverkan av mänsklig omvårdnadsstil på hundars reaktion vid en plötslig ljudöverraskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Engström; [2018]
  Nyckelord :hund; etologi; hund välfärd; ljudrädsla; anknytningsteori; människa-hund relation;

  Sammanfattning : The bond between an owner and its dog have remarkable similarities with the one between a child and a parent. The attachment between a child and its parent is considered as a fundamental constitution that is based upon that a child needs a safe haven for support and comfort and a secure base to explore the world, even in new and strange situations. LÄS MER

 4. 4. Varför avböjer föräldrar att vaccinera sina barn : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Janet Bauhn Eriksson; Helen Ivansson; [2018]
  Nyckelord :Cultures; education; information; support; trust; vaccinations; Förtroende; information; kulturer; stöd; utbildning; vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vaccinationstätheten har minskat i samhället. Främst omtalat är kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR). Att avböja vaccinationer leder till att mässling åter etableras i samhället. LÄS MER

 5. 5. Katter på svenska äldreboenden: : användning, uppfattning och kattens välmående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Nyberg; [2018]
  Nyckelord :terapidjur; äldreboenden; användning; uppfattning; katter;

  Sammanfattning : I inte bara Sverige utan i de flesta västerländska länderna används djur inom många olika delar av humansjukvården. Ett område där många positiva effekter setts från användningen av djur både ute i verksamheterna och inom vetenskapen är inom äldrevården. LÄS MER