Sökning: "hur är ikea organiserat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hur är ikea organiserat.

  1. 1. Kriser och förtroende

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Lindgren; Max Rosengren; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens kommunikationssamhälle har kriser som drabbar företag blivit allt mer förekommande. Inget företag idag går säkert för en kris vilket gör att det måste vara förberett. Krishantering är ett organiserat sätt för att företaget ska kunna fungera så normalt som möjligt under en kris. LÄS MER