Sökning: "hur analysera nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden hur analysera nyheter.

 1. 1. Ridsporten i svensk media : En underrepresenterad "tjejsport"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erica Carlsson; Veronica Daniele; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; ishockey; ryttare; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Sydsvenskan; genus; gestaltningsteori; kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ridsport representeras i svensk media. Studien har som fokus att både jämföra mängden representation som ridsport får i jämförelse med ishockey, samt att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare gestaltas i svensk media. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek : en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Martin Vibreg; Jakob Björk; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; abnormal return; Large cap; Mid cap; event study; stakeholder theory; ESG; hållbarhet; abnormal avkastning; Large cap; Mid cap; eventstudie; aktieägarperspektivet;

  Sammanfattning : Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt. LÄS MER

 3. 3. Statyn vandaliseras efter Hammarbyköpet - Medias publicering av vandaliseringen på Zlatan Ibrahimovics staty

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dzenisa Preljevic; [2020]
  Nyckelord :Zlatan Ibrahimovic; Hammarbyköpet; Media; Vandalism; Den andre;

  Sammanfattning : Zlatans staty blir vandaliserad efter ett affärsbeslut, som egentligen inte har något med hans identitet att göra men ändå så skrivs det en hel del om honom som ’’den andre’’. Syftet med denna undersökningen är att ta reda på hur Zlatan representeras efter detta affärsbeslutet i nätpublikationerna jag valde att analysera. LÄS MER

 4. 4. Fiasko eller bara tung förlust? : En kvalitativ innehållsanalys om hur herr- och damhockey skildras vid sportslig motgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Oscar Walldén; Jacob Bergqvist Berg; [2020]
  Nyckelord :Framing; gender; women- and men hockey; text analysis; Gestaltning; genus; dam- och herrhockey; textanalys;

  Sammanfattning : Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. LÄS MER

 5. 5. Det är inte publiken, det är retoriken! : En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Angelicca Larsson; Viktor Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; Convergence; Rhetoric; Semiotic; Content analysis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Swedish newspapers; Facebook; Konvergens; Retorik; Semiotik; Innehållsanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Dagstidningar;

  Sammanfattning : This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into three parts: text, image and headline and have been analysed separately. LÄS MER