Sökning: "hur analysera nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden hur analysera nyheter.

 1. 1. Tidningars rätt att utan tillstånd återge fotografier i samband med en redogörelse för en dagshändelse : En analys av rättsläget och hur rättsläget påverkas av DN-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Hirvijärvi; [2019]
  Nyckelord :Copyright; Immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med upphovsrätten är att främja nyskapande och att erbjuda upphovsmän en möjlighet att få ersättning för sina upphovsrättsskyddade verk. Samtidigt finns det ett intresse från allmänhetens sida att kunna ta del av dessa verk och utnyttja dem. LÄS MER

 2. 2. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Rossi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). LÄS MER

 3. 3. LÄRARYRKET INRAMAT: : En diskursanalytisk studie av hur svenska mediergestaltat läraryrket inför valen 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Gestaltning; valrörelse; lärare; skolpolitik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie där gestaltningsteori används för att analysera hur tvåolika typer av svenska tidningsmedier har gestaltat läraryrket i två olika valrörelserdär den skolpolitiska frågan stått i centrum: 2010 och 2018.Materialet utgörs av totalt 114 artiklar som hämtats från dagstidningarna DagensNyheter och Aftonbladet samt från de två fackliga tidningarna Lärarnas Tidning ochSkolvärlden och som alla publicerats under de sista tre veckorna innan respektive val. LÄS MER

 4. 4. Media, makt och Rinkeby : en kritisk diskursanalys av medias framställning av upploppet i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Backman; Ida Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Förort; Media; Kritisk Diskursanalys;

  Sammanfattning : Sveriges förorter har gått från att vara föredömen för social jämlikhet till att lyftas fram som skräckexempel både nationellt och internationellt. Detta beror delvis på händelser som upplopp, bilbränder och skjutningar, som har florerat i de så kallade utsatta områdena de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Klimatdebatten är en ideologisk hybrid. En kvalitativ studie om hur nyhetstidningar ramar in diskussionen om klimatförändringar genom en politisk ideologisk positionering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Dorentina Rama; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; nyhetstidningar; politisk ideologi; kvalitativ innehållsanalys; inramningsteori; ideologi; Sverige;

  Sammanfattning : Nyhetstidningar influerar sina läsare genom att rama in sina texter på olika sätt i ledarartiklarna. Denna kvalitativa innehållsanalys visar hur Dagens ETC, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden positionerar sig genom sina politiskt ideologiska hemvister för att föra fram sina budskap gällande klimatförändringarna. LÄS MER