Sökning: "hur analyserar man en"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade orden hur analyserar man en.

 1. 1. Det alltid närvarande subliminala uttrycket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Bejefalk; [2023]
  Nyckelord :The male gaze; subliminalt; androgyntseende; androgynt; den Andre;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar tre konstverk av konstnären Vilija Vitkute, med fokus på begreppet The male gaze som myntades av den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey genom hennes essä Visual Pleasure and Narrative Cinema från (1975). Genom en bildsemiotisk analys, som tillkom 1964 av en publicerad bildanalys av semiotikern Roland Barthes, med beaktning på performativitetsteori av språkfilosofen J. LÄS MER

 2. 2. "Jag har väl många gånger känt mig ganska ... ensam i hur man ser på sin papparoll" : En kvalitativ studie som analyserar hur fäders syn på faderskap, maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronja Döragrip; Josefine Hedin; [2022]
  Nyckelord :Egalitarianism; fatherhood; hegemonic masculinity; masculinity; parenthood; Faderskap; föräldraskap; hegemonisk maskulinitet; jämställdhet; maskulinitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur fäders syn på faderskap i relation till hegemonisk maskulinitet och jämställdhet kan påverka föräldraskapet. Den teoretiska utgångspunkten som användes var Connells teori om hegemonisk maskulinitet samt kritiken riktad mot den. LÄS MER

 3. 3. Application of harmonic injection method to analyse Sub-Synchronous Control Interactions (SSCI)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sub-synchronous control interaction SSCI ; damping of SSCI; DFIG; PSCAD; Power Oscillation Damper POD ; Harmonic Injection; Subsynkrona kontrollinteraktioner SSCI ; dämpning av SSCI; DFIG; PSCAD; Dämptillsats POD ; Harmonisk Injection;

  Sammanfattning : Wind farms are commonly connected to the main grid through compensated lines which increases the power transfer capability of the line. Double Fed Induction Generator (DFIG) wind turbines in connection to compensated lines can experience Sub-Synchronous Control Interaction (SSCI) which can bring system quantities above allowed levels. LÄS MER

 4. 4. Det narrativa rummet : En narrativ analys av berättarstrukturen i The Room

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Adam Kyldal; Adrian Eriksson; [2022]
  Nyckelord :narrativ; The Room; narrativ; gestaltning; treaktsstruktur; karaktär; karaktärisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad som kan uppfattas som ’dåligt’ den narrativa strukturen i The Room (2003) och hur det kan bidra till filmens kulturella uppfattning som ’dålig’. Texten går också genom vad ’dålig’ film kan vara samt hur uppfattning om det kan bidra till uppfattning vad man bör fokusera på i stället i ett narrativ. LÄS MER

 5. 5. Vem vill bedriva klimatsmart dikt? : Om ekokritik och miljöetik i Gunnar D Hanssons Tapeshavet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Simone Westblom; [2022]
  Nyckelord :ecology; ecocriticism; Gunnar D Hansson; nature; Timothy Morton; ethics; meta poetry; ekologi; ekokritik; Gunnar D Hansson; natur; Timothy Morton; etik; metapoesi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar dikterna ”(Österöd)”, ”(Återbesök – 26 augusti)” och ”(Koelbjergkvinden)” ur Gunnar D Hanssons diktsamling Tapeshavet. Dikterna undersöks i förhållande till Timothy Mortons ekokritik, samt ur ett metapoetiskt och etiskt perspektiv. LÄS MER