Sökning: "hur arbeta med metodutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hur arbeta med metodutveckling.

 1. 1. Hur identifieras segregerade bostadsområden? : En metodutveckling med utgångspunkt i Bollnäs tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jesper Ljung Holm; Tobias Wennergrund; [2018]
  Nyckelord :Segregation; multicriteria decision analysis; social sustainability; Index of Dissimilarity; Bollnäs.; Segregation; multikriterieanalys; social hållbarhet; Index of Dissimilarity; Bollnäs.;

  Sammanfattning : Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Eleonora Grönlund; Veronica Åström; [2016]
  Nyckelord :Samverkan; samhällsviktig verksamhet; gränsöverskridande riskhantering; metodutveckling; kommun; beroende Collaboration; critical societal activities; transboundary risk management; method development; municipality; dependency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. LÄS MER

 3. 3. The whole is greater than the sum of its parts

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tamara Jasim; [2013]
  Nyckelord :Assistance; Discussion leaders; Working situation; Factors; SOC;

  Sammanfattning : Helheten är större än summan av delarna – en fallstudie om hur olika faktorer kan påverka samtalsledares upplevelse av sin arbetssituation. Examensarbete i verksamhetsutveckling 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socionomprogrammet 2013. LÄS MER

 4. 4. Energianalys av Romar fastigheter med metodutveckling för ökade incitament för   energieffektivisering hos hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Ekman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetets uppgift är att arbeta fram ett exempel på incitament för att motivera hyresgäster att vara med och investera i energieffektiviseringar. Arbetet innefattar en energikartläggning av en fastighet för att kunna visa vilka besparingar som kan göras och vilka investeringskostnader det innebär. LÄS MER

 5. 5. Respekt, Tygghet och Kommunikation : Ett designpedagogiskt projekt i en rehabiliteringsmiljö för ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Linda Bendelin; [2012]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Designpedagogik; Ungdomsrehabilitering; Transformationsdesign; Deltagarperspektiv;

  Sammanfattning : Projektet är en designpedagogisk undersökning som genomförts på ett rehabiliteringscenter på södra Gotland. I projektet har designpedagogen verkat och integrerat tillsammans med ungdomar, socionomer och psykologer på en akut- och utredningsenhet, fyra veckor under hösten 2011. LÄS MER