Sökning: "hur arbetar designer"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hur arbetar designer.

 1. 1. An economic feasibility study of hydrogen production by electrolysis in relation to offshore wind energy at Oxelösund

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Karl Lindblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the light of the world’s environmental concerns, every instance of society and in turn our industries, must take their responsibility in order to reach the goals set for ensuring a sustainable future. Standing globally for almost 10 % of all carbon emissions, the steel industry is a major actor in this problem. LÄS MER

 2. 2. En typsnittsdesigners arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Beatrice Nilsson; [2018]
  Nyckelord :work process; graphic design; typeface design; arbetsprocess; grafisk design; typsnittsdesign;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker, med hjälp av mailintervjuer, hur professionella typsnittsdesigners arbetsprocess ser ut. Detta skedde genom att svaren från respondenterna granskades, baserat på detta kunde likheter och gemensamma teman sökas. I slutändan så framträder en grov modell över hur deras arbetsprocess ser ut. LÄS MER

 3. 3. From Patchwork to Appliqué : Exploring Material Properties Through an Interaction Design Remake

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Moa Bergsmark; [2017]
  Nyckelord :NFC; Tangible programming; Programming for Children; Design remake;

  Sammanfattning : Materials and materiality in interaction design has become more and more important perspectives within the field. Material explorations of a specific material could contribute to this ongoing discussion. LÄS MER

 4. 4. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Therese Lindqvist; Amanda Söderman; [2017]
  Nyckelord :externa handelsområden; landskapsarkitektur; områdesutveckling; temporär; temporär användning; temporär design; tidsbegränsad; utvecklingstiden;

  Sammanfattning : Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. LÄS MER

 5. 5. Design av sensor för tung industri : Fokus på utforming och design av sensor

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik;

  Författare :Melinda Tveit; Linda Schöldin; [2016]
  Nyckelord :Industridesign;

  Sammanfattning : This report describes the design development process of a idustrial sensor for the company Leine & Linde AB in Strängnäs, Sweden. Today Leine & Linde manufactures position and speed sensors but is looking to expand their product range with vibration sensors. LÄS MER