Sökning: "hur bildas kol"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden hur bildas kol.

 1. 1. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Nyckelord :VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. LÄS MER

 2. 2. Nitrifikation i biofilmen i en IFAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Magnus Lindén; [2020]
  Nyckelord :IFAS; Biofilm; Nitrification; Ciliate; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökande belastningar, hårdare krav på avloppsreningsverk och ytbegränsningar skapar ett behov av kompakta, effektiva processlösningar. En sådan lösning är en Integrated Fixed film Activated Sludge (IFAS) som kombinerar en aktivslam (AS) med en biofilmsprocess. LÄS MER

 3. 3. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 4. 4. From Bloomery Furnace to Blast Furnace : Archeometallurgical Analysis of Medieval Iron Objects From Sigtuna and Lapphyttan, Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Andreas Helén; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the Early Middle Ages, the iron production in Sweden depended on the bloomery furnace, which up to that point was well established as the only way to produce iron. Around the Late Middle Ages, the blast furnace was introduced in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER