Sökning: "hur bilen fungerar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden hur bilen fungerar.

 1. 1. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Impact Parameter Profiles in Multi-Parton Interactions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Martin Korsfeldt; [2020]
  Nyckelord :Angantyr; Impact Parameter; Multiparton Interaction; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to implement an alternative method to calculate the overlap function, which describe to what extent two protons overlap with each other spatially, into PYTHIA8 in order to determine how it affected the average number of multiparton interactions. The new overlap function is based on an explicit impact parameter picture, whereas PYTHIA8s overlap function uses an implicit impact parameter picture. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar gällande upplevt förtroende för autonoma bilar : En kvalitativ studie om vilka designutmaningar det innebär gällande upplevt förtroende i det initiativskifte som sker i autonoma bilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Luigj Aliqkaj; Jacob Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Autonomous cars; feedback; agentive technology; trust; initiative shift; perceived reliance; challenges; Autonoma bilar; feedback; agentiv teknik; förtroende; initiativskifte; upplevt förtroende; utmaningar;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) har integrerats i stor uträckning, framförallt inom bilindustrin där autonoma bilar blir allt vanligare. Då allt fler bilar får autonoma funktioner förändras bilförarnas tidiga roll. Förare går från att manuellt manövrera bilen till att övervaka så att de autonoma funktionerna fungerar. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av geoteknisk hejarsondering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Kristian Eng; [2020]
  Nyckelord :HfA; DPSH-A; hejarsondering; dynamisk sondering; geoteknisk undersökning; accelererad fallvikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hejarsondering är en geoteknisk undersökningsmetod som har använts inom svensk geoteknik sedan 1940-talet. På senare tid halkar dock metoden efter i sin utveckling och lever därför inte upp till de moderna förväntningarna på användbarhet och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Ägandehyckleri och statushysteri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didrik Wessel; Sofi Hagander; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :Access-Based Consumption; Consumer Culture Theory; identitet; symboliskt värde; bildelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien beskriver hur produkter med symboliskt värde fungerar inom access-based consumption (ABC), vilket uppnås genom att analysera hur bilen förknippas med identitet i denna kontext. Detta sker med utgångspunkt i individens motiv, tankar och drivkrafter. LÄS MER