Sökning: "hur blir man elitspelare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur blir man elitspelare.

 1. 1. "Under fem timmar hinner det komma upp ganska många tankar" : Tävlingsnervositet inom golf på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Nyman; [2015]
  Nyckelord :nervositet; golf; elitnivå; tränarlänkgolf;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur elitspelare i golf upplever och hanterar tävlingsnervositet. För att kunna besvara syftet har arbetet utgått ifrån dessa frågeställningar: (1) När, var och hur uppkommer tävlingsnervositet hos spelarna? (2) Hur hanteras tävlingsnervositeten av spelarna? (3) Uppkommer acceptans på något sätt i spelarnas sätt att hantera tävlingsnervositet och i sådant fall hur? (4) Hur uppfattar spelarna att nervositeten påverkar prestationen? Metod I denna studie intervjuades fyra elitspelare i golf på seniornivå med varav tre fortfarande är aktiva. LÄS MER

 2. 2. Kan man bli skadad i pingis? : en studie om förekomsten av skador i svensk elitbordtennis

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Linderoth; [2006]
  Nyckelord :Tränarlänkbordtennis;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie har varit att undersöka skador bland svenska elitspelare inom bordtennisen. Frågeställningarna var följande: Vilka skador förekommer i svensk bordtennis? Finns det någon skillnad på skador mellan män och kvinnor? Hur kan man förhindra skador? Metod Undersökning är gjord med hjälp av enkäter och intervjuer. LÄS MER