Sökning: "hur en hjälte"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden hur en hjälte.

 1. 1. Hjältar och genus -En kritisk analys av Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hedengran; Alice Larsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälte; Genus; Handbok för superhjältar; Intersektionalitet; Mobbning; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kritisk belysning av hur superhjältemotivet och genus presenteras i bokserien Handbok för superhjältar som är populär bland barn och används i skolorna. Bokserien har även en tillhörande lärarhandledning där det finns tips och idéer för hur en kan jobbar med böckerna i skolan. LÄS MER

 2. 2. Den opålitliga berättaren : Narrativ analys av Dr. Jekyll och Mr. Hyde

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lejla Fazlic´; [2021]
  Nyckelord :Berättarteknisk analys; opålitlig berättare; narratologi; identitet; Dr. Jekyll and Mr. Hyde;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en berättarteknisk analys av olika konflikter i Dr. Jekyll and Mr. Hyde av Robert L. Stevenson. LÄS MER

 3. 3. The White Knight : en kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Annie Darefors; Lucia Öström; [2021]
  Nyckelord :Freedom Writers; hjälte; narrativ analys; representation; semantiska axlar; vit heroism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen “The White Knight: En kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers” (2021) har skrivits av Annie Darefors och Lucia Öström inom Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Med utgångspunkt i teorier om narratologi och representation är syftet med uppsatsen att undersöka vit heroism i film. LÄS MER

 4. 4. Mot Industri 4.0 genom statistisk dataanalys : En studie om positionen av stansade hål vid Scania Ferruforms saidobalkstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Hjälte; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart factory; Big data; Cyber-physical system; Internet of Things; Statistical process control; Data analysis; Quality management; Punching; Industri 4.0; Smarta fabriker; Big data; Cyberfysiska system; Sakernas internet; Statistisk processtyrning; Dataanalys; Kvalitetsutveckling; Stansning; Scania Ferruform;

  Sammanfattning : Den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industri 4.0, drivs av ett antal teknologier som medför digitalisering och automatisering av industriella processer. Konceptet innebär en applicering av dataanalys med avancerade analytiska verktyg på stora mängder data, vilka påstås ge stora möjligheter för kvalitetsförbättringar. LÄS MER

 5. 5. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER