Sökning: "hur får man tag i steroider"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hur får man tag i steroider.

  1. 1. Anabola Androgena Steroider

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Marcus Lundgren; [2009]
    Nyckelord :Droger och missbruk;

    Sammanfattning : Doping bland professionella idrottare är ett välkänt faktum sen många år tillbaka och många anser att det började i östtyskland då just detta land har många och svårslagna rekord inom olika prestations idrotter.Men hur ser samhället på personer som dopar sig i form av ett moderniserat samhälle som ställe större krav på individen att se framgångsrik ut och att hålla ett attraktivt och till utseende frisk och vältränad kropp. LÄS MER