Sökning: "hur formas människan i samspel med andra"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur formas människan i samspel med andra.

 1. 1. Hur individer formas i samspel med andra genom kommunikation och dess påverkan på arbetsglädjen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Tim Anttila; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; arbetsglädje; sociokulturellt perspektiv; intersubjektivitet.;

  Sammanfattning : Verbal kommunikation är någonting som vi ägnar oss åt dagligen på arbetsplatser och det har visat sig vara en påverkande faktor för arbetsglädjen. Verbal kommunikation kan handla om olika aspekter som till exempel kommunikation mellan anställda, kommunikation med chefen eller till och med konflikter. LÄS MER

 2. 2. Det finns många yrken inom yrket : En studie om fritidspedagogens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jonas Ohlsson; Jonas Modig; [2008]
  Nyckelord :Barn; fritidshem; fritidspedagog; skola;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur fritidshemmets och fritidspedagogens yrkesroll kan se ut och dess betydelse för barnen. Arbetet tar sin utgångspunkt utifrån George H. Meads (1976) tankar kring symbolisk interaktionism dvs. människan formas av erfarenheter från sociala gemenskaper. LÄS MER