Sökning: "hur gör man en företagsanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hur gör man en företagsanalys.

 1. 1. En studie utifrån konsumenters rankning av hållbara företag : Finns anledning att tvivla på företags budskap om finansiellt ansvarstagande avseende skatteplanering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Hessling; Jeanette Tillander; [2016]
  Nyckelord :CSR; ESG; hållbarhet; skatteplanering; företagsansvar; legitimitet; transparens;

  Sammanfattning : In a world where globalization and cross-border collaborations is a part of everyday life a greater focus is directed on sustainability and corporate responsibility regarding economic, environmental and social factors. Concepts such as CSR and ESG are used when defining corporate sustainability initiatives and business analysis based on factors other than financial ratios. LÄS MER

 2. 2. Konkurrentanalys YIT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Sadik Ameti; Kristian Fazakas; Magnus Sandberg; [2009]
  Nyckelord :konkurrentanalys; ventilation; klimattjänster;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts av Sadik Ameti, Magnus Sandberg och Kristian Fazakas påInstitutionen för Ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås, på uppdrag av YIT Sverige AB.Den västsvenska klimattjänstsmarknaden präglas av en väldigt hård konkurrens både från nyaoffensiva företag samt gamla mer etablerade företag. LÄS MER

 3. 3. SKF - En analys av drift och finans i ett globalt industriföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Niklas Hultqvist; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: SKF har sedan 1907 tillverkat kullagerprodukter på ett mycketframgångsrikt sätt, inte minst internationellt, och medan konkurrensen de senasteårtiondena intensifierats har SKF lyckats bibehålla en stor avsättningsmarknad och godavkastning. Den övergripande frågan blir således; Vad är det som gör SKF till ettframgångsrikt företag?Syfte: Att empiriskt kartlägga och analysera företaget SKFs verksamhet undertidsperioden 1998 till 2004, för att på så sätt uppnå en djupare förståelse av hur ettframgångsrikt företag hanterar drift och finans. LÄS MER