Sökning: "hur gör man en pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hur gör man en pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 2. 2. ”Inte bara något man sätter upp på väggen” : En studie om pedagogers reflektioner kring pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikael Angel; Annie Lungström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; didaktik; reflektion; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentationär till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. LÄS MER

 3. 3. "Barn är delaktiga i allt man gör" : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mariam Galstian; Maria Sutinen Aspnes; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; delaktighet; inflytande; barns perspektiv; barnperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskollärare möjliggör för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans kontext. Insamlingen av empirin genomfördes genom kvalitativa fokusgruppsdiskussioner med legitimerade förskollärare. LÄS MER

 4. 4. “All dokumentation kan bli pedagogisk om man använder den” : -        En kvalitativ studie om pedagogers syn på surfplattan i dokumentationsprocessen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna-Carin Hårdh; Emma Frising; [2015]
  Nyckelord :Surfplatta; Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Barns delaktighet; Pedagogers syn.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på dokumentationsprocessen med surfplatta och hur de involverar barnen i denna process. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken pedagoger samt videoobservationer med  tre stycken av dem. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation : begränsningar och digitala möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Margareta Lööf; Annika Jönsson; [2013]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; digitala verktyg; reflektion; kvalitetsutvärdering;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Margareta Lööf och Annika Jönsson Titel: Pedagogisk dokumentation – begränsningar och digitala möjligheter Engelsk titel: Pedagogical documentation – limitations and digital possibilities Antal sidor: 28 Syftet med detta examensarbete är att via kvalitativa intervjuer med öppna frågor, undersöka hur pedagoger i förskolan har förstått att den pedagogiska dokumentationen ska genomföras, hur man ställer sig till den och vad man anser krävs för att den ska bli en mer naturlig del av den dagliga verksamheten i förskolan. Utöver dessa frågor kommer arbetet även att innehålla pedagogers tankar om att använda sig av digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER