Sökning: "hur gör man en utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden hur gör man en utvärdering.

 1. 1. Röstlogopeders förutsättningar och rutiner för röstinspelning och akustisk analys i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nora Zetterberg; [2024]
  Nyckelord :röstinspelning; akustisk analys; röstlogopedi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Röstinspelning och akustisk analys används inom röstlogopedi som objektiva och kvantifierbara verktyg för röstbedömning samt planering och utvärdering av behandlingsupplägg. Adekvata och korrekta akustiska analyser kräver en väl utförd röstinspelning med relevanta talmaterial. LÄS MER

 2. 2. Autentisering på Internet : En studie och utvärdering av olika metoder för att autentisera användare

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Björn Ettelman; [2023]
  Nyckelord :Inloggning; autentisering; JavaScript; Node.js; Användbarhet; tillgänglighet; säkerhet;

  Sammanfattning : The goal of the project is to evaluate three different methods of authenticating users on the Internet. These three methods are: login with username and password, two-factor authentication, and Freja eID. The login systems are evaluated in terms of usability, accessibility, security, and complexity. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annica Wedholm; [2023]
  Nyckelord :markförstärkning; geosynteter; geonät; geoceller; markstabilisering; geoteknik; geokonstruktion;

  Sammanfattning : En tillgänglig, trygg och säker trafikmiljö är betydelsefulla aspekter oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant och därav blir stabila vägbyggen och underhåll av vägar väldigt viktigt. Vägar utgör en viktig del av vår infrastruktur och bidrar till ett fungerande samhälle. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Threads in a Chat Application and How to Design Them

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Le Filip Tran; Arvid Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Chat; Chat application; Chat threads; Usability; User-centered design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The usage of online communication has increased heavily in recent times, especially chat applications. It both makes communication faster and fits well with remote work. As the chats of large chat groups can be messy with many writers there is potential for improvement in regard to the structure and organization of messages. LÄS MER

 5. 5. Stjälpning av en byggnad i KL-trä : En utvärdering av stelkroppsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Loo; [2023]
  Nyckelord :CLT; overturning; FEM; KL-trä; stelkroppsmetoden; FEM; stjälpning;

  Sammanfattning : 21% av de växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer från byggsektorn. Motsvarande siffra för avfall är 40% (Boverket, 2023). Ett fokus måste därför ligga på att använda hållbara alternativ. KL-trä är förnyelsebart samt minskar genom sin höga prefabriceringsgrad avfall på arbetsplatsen (Ramboll, u. LÄS MER