Sökning: "hur gör man enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden hur gör man enkätundersökning.

 1. 1. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Nyckelord :utfodring; beteende; hästhållning;

  Sammanfattning : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. LÄS MER

 2. 2. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emilia Hedin; [2020]
  Nyckelord :djupintervju; flexibelt; ohälsa;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. LÄS MER

 3. 3. Eleverna och läsningen : En undersökning av läsvanor och läsattityder ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Cornelia Palmcrantz; [2020]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; gymnasieelever; attityder; litteraturundervisning; John Dewey; inquiry; elevcentrerad undervisning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur på fritiden och i skolan för att få bättre kunskap om hur en framgångsrik litteraturundervisning kan bedrivas. Undersökningen utgörs av en enkätundersökning som distribuerades till fyra klasser från olika program på en gymnasieskola i Jämtland. LÄS MER

 4. 4. “Aldrig hjärtan till min chef”: Användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tilda Avesson; [2020]
  Nyckelord :Emoji; Psykologi; Arbetsliv; Arbetslivskommunikation; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Emoijs kan berika och tydliggöra digital kommunikation, samtidigt som de även kan skapa missförstånd och försämrade relationer. Hur emojis används i en arbetslivskontext är även relativt outforskat. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka användningen av och inställningen till emojis i kommunikation på arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av kommunikation mellan arbetsledning och yrkesgrupper på byggarbetsplatsen

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Yousef Mohammed; Abdulrahman Bakro; [2020]
  Nyckelord :Leadership; motivation; participation; language; BIM; planning and coordination.; Ledarskap; motivation; delaktighet; språk; BIM; planering och samordning.;

  Sammanfattning : Många aktörer deltar ofta i olika byggprojekt. Deltagarna kommer från olika yrkesområden vilket gör att var och en har sitt egna synsätt samt metoder i relation till arbetet. LÄS MER