Sökning: "hur gör man metall"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hur gör man metall.

 1. 1. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 2. 2. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Modelling Graphene Field-Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sofia Sjölander; [2017]
  Nyckelord :Graphene; FET; GFET; Field Effect-transistor; QMUL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, transistors with 20 nanometer (nm) channel length are in mass production and many researchers believe that we are reaching a limit with downsizing conventionally used silicon metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) [1]. To keep up with the trend of making the transistor smaller, new channel materials are studied, and graphene has come into the spotlight. LÄS MER

 4. 4. InAs MOS capacitors;Fabrication & Characterization

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Felix Vennberg; [2016]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The down scaling of metal-oxide-semiconductor based devices has been halted by the shortcomings of silicon. To enable further miniaturization new materials are required. The proposed replacements include compound III-V semiconductors and high-k oxides, the implementation of which has been difficult. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket : en studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppsslam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josefin Flodgren; [2015]
  Nyckelord :Avloppsvatten; metaller; uppströmsarbete; kadmium; nickel; slam; Chemistry;

  Sammanfattning : Slam från konventionell avloppsvattenrening innehåller näringsämnen samt mullbildande ämnen vilket medför att materialet utgör en resurs som växtnäring och jordförbättringsmedel. Problematiken med att använda slam är att det även innehåller främmande ämnen som metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar. LÄS MER